Boodschap van onze president

Madrid
Eduardo Gil Elejoste President van Nippon Gases Europa
Samen zijn we "The Gas Professionals"

Als de ‘Gas Professionals’ zijn we trots dat we aan de slag kunnen gaan met de feedback van klanten en dat we kunnen samenwerken met tal van industrieën om de levenskwaliteit te helpen verbeteren. Inspelen op de markt en innoveren op basis van samenwerking zijn onze twee kernwaarden. Ze staan centraal bij alles wat we doen om het leven beter te maken aan de hand van gastechnologie. We creëren daarbij een harmonieuze relatie tussen de mens, de samenleving en de planeet. We maken deel uit van Nippon Sanso Holdings Corporation, waar professionals elkaar ontmoeten.

Onze prioriteiten: Veiligheid, compliance, milieuzorg, uitmuntende werknemers, klantgerichtheid en financiële resultaten illustreren waar onze onderneming voor staat.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op het gebied van veiligheid pas kunnen uitblinken door hard te werken en opleidingen te volgen, zodat elke werknemer elke opdracht juist uitvoert - op elk moment van elke dag. We zijn ervan overtuigd dat we alle voorschriften ten volle kunnen naleven als we ons permanent bijscholen en erop toezien dat alle werknemers onze gedragscode in acht nemen.

 

Klanten gebruiken onze producten en technologieën om hun activiteiten efficiënter te maken en hun ecologische voetafdruk te beperken door hun activiteiten duurzamer te maken. Onze onderneming is pas succesvol als we kunnen rekenen op een uitstekende organisatie, met uitstekende werknemers in onze teams.

 

We stellen alles in het werk om een diverse en inclusieve organisatie te zijn die getalenteerde mensen van over de hele wereld aantrekt. Onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden kunnen een strategische en langdurige samenwerking aangaan met onze veilige, conforme, duurzame, diverse, inclusieve en getalenteerde onderneming, die een blijvende meerwaarde en duurzame financiële resultaten zal opleveren.

Proficiat aan al onze werknemers die van deze onderneming een betere en nog meer getalenteerde werkplek maken.