Løsninger med
tøris

Den mest effektive løsning til køling, opbevaring, transport og den bedste rengøring.

Tøris rengøring er den bedste metode til at rengøre og vedligeholde dine faciliteter, maskiner og industrielle processer.
Gasser, vi bruger
Tøris, den faste form af kuldioxid, accelereres i en trykluft- eller nitrogenstrøm og rettes mod en overflade for at rengøre den.
Nippon Gases er førende på tørismarkedet og har den rigtige løsning til din virksomhed.
Nitrogen
Den inerte gas par excellence.
Kuldioxid
Alle slags løsninger.
Har du brug for en ekspert i tøris?
Hos Nippon Gases har vi udviklet forskellige kvaliteter af gasser, der kan tilpasses dine anvendelsesformål. Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at få mest muligt ud af det.