En hilsen fra konsernsjefen

Madrid
Eduardo Gil Elejoste President Nippon Gases
Vi er et enestående selskap – fordi vi har et enestående team.
Mye mer enn bare en gassleverandør

Vi er «the Gas Professionals» – og vi er stolte av vår evne til å iverksette tiltak basert på kundenes tilbakemeldinger
og samarbeide med et bredt spekter av bransjer for å bidra til å forbedre folks livskvalitet. Markedsresponsivitet og innovasjon gjennom samarbeid er to av våre kjerneverdier. Disse verdiene danner en rød tråd i arbeidet med å forme fremtiden gjennom gassteknologi og skape et harmonisk forhold mellom folk, samfunn og kloden vår som helhet.
Vi er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, der fagfolk møtes.
Våre fokusområder er sikkerhet, compliance, miljø og bærekraft, høyt presterende medarbeidere, kundefokus og økonomiske resultater er eksempler på hva selskapet
vårt står for.

Vi tror at førsteklasses sikkerhetsprestasjoner bare kan oppnås gjennom hardt arbeid og grundig opplæring som gjør at
hver enkelt medarbeider gjør hver enkelt oppgave på riktig måte – hver dag, hver gang. Vi mener at ekspertise i compliance oppnås gjennom kontinuerlig opplæring og ved at hver enkelt ansatt opptrer i tråd med de etiske retningslinjene våre.

Produktene og teknologiene våre brukes av kundene våre for å forbedre driftseffektiviteten og redusere miljøbelastningen ved å styrke bærekraftsaspektet i virksomhetene deres. Selskapet vårt kan bare lykkes dersom organisasjonen fungerer optimalt, og dette er bare mulig hvis teamene våre er satt sammen av fremragende, høyt presterende medarbeidere.

Vi jobber aktivt for å være en mangfoldig og inkluderende organisasjon som tiltrekker seg talentfulle mennesker fra hele verden. Selskapet vårt har fokus på sikkerhet, compliance, bærekraft, mangfold, inkludering og talentutvikling. Kundene
og leverandørene våre og øvrige interessenter jobber sammen med oss i strategiske langsiktige partnerskap som vil munne ut i langsiktige verdier og bærekraftige økonomiske resultater.

Tusen takk til alle våre ansatte, som gjør dette selskapet til en bedre arbeidsplass med et svært kompetent fagmiljø!
Relaterte nyheter
Informasjon vedrørende COVID-19
- 29/10/2020
Nippon Gases Norge oppdaterer om COVID-19 håndtering
NO
Oppdag vår nye hjemmeside
- 29/10/2020
Nippon Gases lanserer ny hjemmeside
NO