Informasjon vedrørende COVID-19

29/10/2020
Viktig informasjon
Oslo, oktober 2020
Nippon Gases Norge oppdaterer om COVID-19 håndtering
Nippon Gases Norge iverksatte i starten av COVID-19 situasjonen en rekke tiltak for å beskytte egne ansatte, kunder og leverandører, og samtidig sørge for at vi produserer gass og har god leveringsevne og service til våre kunder. Da vi nå ser en oppblomstring av smitten i Norge og verden generelt, velger vi å både videreføre våre tiltak, samt å iverksette noen flere tiltak.
 
Fra 29. oktober vil vi tilpasse våre tiltak i henhold til både nasjonale og lokale retningslinjer og påbud. For Oslo sin del vil det bety at alle kontoransatte skal ha hjemmekontor. Det vil også innskrenkes på mulighet for å reise for de som tilhører et av Oslokontorene. 
Vi viderefører skiftordninger uten overlapp på våre produksjonsanlegg og luftgassfabrikker.
Det er også skjerpede hygienetiltak/vask som har blitt innført ved alle enheter, og egne retningslinjer vedr. reiseaktiviteter og besøk på våre egne anlegg.
 
På denne måten gjør vi det vi kan for å sikre kontinuerlig drift og leveranser av produkter i tiden fremover.
 
  
Ytterligere spørsmål kan rettes mot:
 
Trond Myrvold - Salg- og Markedsdirektør
90 89 41 44 eller trond.myrvold@nippongases.com   
 
Stine Gallagher – Marketingkonsulent