Kvalitet spesialgasser

KVALITET SPESIALGASSER

Vi er akkreditert

Vår spesialgassproduksjon på Rjukan er  akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025   som et kalibreringslaboratorium for produksjon og analyse av naturgassblandinger.

Vi har mottatt CAL 036 fra Norsk Akkreditering som en offisiell anerkjennelse på at vi arbeider i samsvar med et dokumentert kvalitetssystem og har kompetanse til å produsere og analysere naturgassblandinger med inntil 13 komponenter.

For å utføre disse beskrevne oppgavene er det vist at organisasjonen har nødvendige ressurser som personell, utstyr, lokaliteter, metoder og rutiner for å gjennomføre spesifiserte tekniske oppgaver. Disse kravene innfris ved at:

  • Personell som arbeider innen akkreditert del av virksomheten har nødvendig og dokumentert opplæring for å gjennomføre tekniske oppgaver.
  • Alle parametre som har innvirking på kalibreringsresultatet skal måles og usikkerhet i måleresultatet skal oppgis.
  • Det skal benyttes utstyr (eksempelvis vekter) som er kalibrert og hvis mulig av firmaer som er akkreditert for denne kalibreringen.
  • Alle metoder og kritiske aktiviteter er validert. Dette gjelder også egenutviklede dataprogrammer.
  • Vi deltar i internasjonale samarbeid for sammenlignende analyseresultater.

Fagmetoder vi jobber etter er bl.a. beskrevet i følgende standarder:

  • NS-EN ISO 6142 Gassanalyse. Tilberedelse av kalibreringsgassblandinger. Gravimetrisk metode.
  • NS-EN ISO 6143 Gassanalyse. Sammenligningsmetoder for bestemmelse og kontroll av sammensetningen av kalibreringsgassblandinger.
  • NS-EN ISO 6975:1997 Naturgass. Utvidet analyse. Gasskromatografisk metode.

Gravimetrisk metode

Kalibreringsgasser produseres ved ulike metoder hvorav den gravimetriske metoden er den mest nøyaktige. Her veies alle komponentene inn og blandes i gassflasken.  Denne metoden brukes bl.a. i produksjonen av akkrediterte blandinger. Samme metode brukes også i produksjonen av andre kalibreringsgasser som krever høy nøyaktighet. Andre produksjonsmetoder er den manometriske metoden hvor komponentene fylles på flaskene til kalkulert trykk og den volumetriske metoden hvor komponentene fylles til kalkulert volum.

For våre kunder er akkrediteringsbeviset en bekreftelse på at vi kan levere naturgassblandinger til blant annet offshoreindustrien. De oppgitte usikkerheter er gyldige for alle mulige blandinger. Våre kunder får dermed dekket sitt behov og myndighetskrav ved å få kalibreringsgasser fra Nippon Gases som akkreditert leverandør.