SuperGreen TM

SuperGreen TM

Nippon Gases konsept for transport av fersk fisk


Superkjøling

Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet og fryser en del av det frie vannet i produktet. Produktet blir da sitt eget kjølemagasin og man unngår bruk av vannis, Gel-Ice eller andre kjølemedier under transport.


Tørris til superkjøling

Til superkjøling av fisk benytter man tørris med nøyaktige forhåndsbestemte mengder. Tørris er et veldig kaldt produkt med en høy kuldeenergi. Det er denne energien vi benytter til å senke produktet ned til rundt – 1°C til  -1,5°C. Til sammenligning har vann-is rundt halvparten av kuldeenergien som tørris har og vil aldri klare å komme ned på nevnte superkjølingstemperaturer.

Selv om tørris holder -78,5°C og blir påført rett på produktet, medfører det ingen skader på produktet.

Verken utseende, drypptap, smak eller lukt endrer seg. All tørris sublimerer og forsvinner etter 5-7 timer og kuldeenergien fra tørrisen er da overført til selve produktet.

- Tørris - ypperlig til frakt av fisk!


Kvalitet

Superkjøling har svært positiv effekt på kvaliteten på produktet. Kombinasjonen av lav temperatur under lagring og transport, sammen med en svak pH-senkning og høye CO2 konsentrasjoner i omgivelsene, hemmer all bakteriologisk vekst under perioden produktet er superkjølt. Denne effekten gir mottager et like godt produkt som når det gikk ut av slaktelinjen 3-4 dager tidligere.

Konseptet sikrer ubrutt kjølekjede, en høyere kvalitet og flere dager forlenget holdbarhet.


Bruksområder

Teknologien kan benyttes på alle fiskeslag, både på hel fisk og filetert fisk.

Tørris kan benyttes direkte på produktet i kasser, på vakuumpakket fisk og på MAP-pakket fisk. Teknologien har høy kjølekapasitet og tar raskt ned produktet til ønsket temperatur, spesielt i perioder med varmere produksjonsforhold.

Superkjøling kan benyttes som internlagring, under lokal­distribusjon og på all transport på vei og i fly, og gir en sikker og robust kjølekjede i 4 dager eller mer.


Miljø

Superkjøling med tørris gir en merkbar miljøbesparelse i forbindelse med transport av fisk.

Tørrisen forsvinner i løpet av kort tid og utgjør ingen ekstra vekt under transport på vei eller i fly sammenlignet med bruk av tradisjonell kjøling der man bruker 3 til 4 kg vann-is pr. kasse. Denne vektdifferansen utgjør store forskjeller i utslipp av CO2 i forbindelse med transport.

Tørris gir ikke fra seg noe rester av slemtevann og man unngår vannsøl under transport på vei eller i fly.


Transportbesparelser

All tørris sublimerer og forsvinner etter 5-7 timer og gir store vektreduksjoner ved innveiing fisken på Flyplassen. En slik vektreduksjon ved flyfrakt kan fort utgjøre besparelser på 1,5 til 2,- Nok pr kg sendt fisk.


Teknologi

Nippon Gases leverer flytende karbondioksid til produksjon av tørris og integrerte anlegg for dosering av tørris direkte i en produksjonslinje.

Nippon Gases har løsninger på dosering i alt fra mindre filetlinjer til store helfisk linjer, og med løsninger for manuell dosering, automatisk i linje og som ferdigpakkede porsjonspakninger.

Løsningene dekker alle behov og kapasiteter på linjer som finnes i markedet i dag.


Superkjøling gir:

  • Forlenget holdbarhet og øker kvaliteten på produktet
  • Store transportbesparelser
  • Enkel integrering  i dagens prosesslinjer
  • Miljøbesparelser - fotavtrykk
  • Et bedre produkt til din kunde