Navnebytte

Yara Praxair AS heter nå Praxair Norge AS

Bakgrunnen for denne endringen er et skifte i  vår eierstruktur. Yara Praxair har tidligere vært eid av Praxair Inc (66%) og Yara International ASA (34%). Pr. i dag har Praxair Inc. overtatt Yara International ASAs eierskap. Yara Praxair AS er dermed 100% eid av Praxair Inc. og skifter samtidig navn til Praxair Norge AS.

Vi er glade og stolte over denne utviklingen som avslutter en reise vi startet i 2007, da Praxair Inc. gikk inn som medeier i vårt selskap. Praxair Inc. er en av de ledende industrigasselskaper i verden med 27 000 ansatte i over 50 land og med en omsetning i 2015 på $11 milliarder kroner. Vår tilgang til Praxairs portefølje av avanserte teknologier og brede produktspekter vil fortsette å styrke vår virksomhet og hjelpe oss med vår oppgave om å gjøre planeten vår mer produktiv – making our planet more productive.

Navneskiftet endrer ikke forbindelsen til dine kontakter da telefonnumre og e-postadresser blir de samme.

Vi ser frem å fortsatt yte vårt beste, nå med ny logo og nytt navn