Hållbarhetsrapport 2022

13/07/2022
Press Release
Madrid, Juli 2022
Nippon Gases Europe publicerar sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret som slutade i mars 2022

Nippon Gases, den europeiska verksamheten inom Nippon Sanso Holdings Corporation, din strategiska partner för industriella och medicinska gaser, har publicerat sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret som slutade i mars 2022. Rapporten, som verifierats av Ernst & Young, beskriver den inverkan som vårt företag och våra lösningar har på miljön och de samhällen där vi är verksamma, och följer FN:s mål för hållbar utveckling som en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. Rapporten har sammanställts i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).

 

Vårt företag känner fortfarande av effekterna av den globala pandemin och går in i ett osäkert socioekonomiskt klimat, men vi överträffade de flesta av våra miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål inom de tre områden som är kopplade till vår filosofi “Proaktiv, innovativa och samarbetsvilliga“, de är pelarna i strategin och syftet bakom vår hållbarhetsagenda.

 

I linje med initiativen från föregående räkenskapsår har vi lanserat vår nya halvtidsplan för hållbarhet FYE2022-2026, där våra hållbarhetsinitiativ utvärderas av oberoende organisationer genom vårt deltagande i tredjepartsorganisationer som Ecovadis, Responsible Care och FN:s Global Compact. "2022 har varit en period då vårt företag har bevisat sitt värde genom att återhämta sig starkt från föregående år", säger Eduardo Gil, VD för Nippon Gases.

 

"Att möta dagens behov utan att kompromissa med framtiden är vårt huvudfokus. I vår hållbarhetsrapport hittar du våra mål och milstolpar för att förhindra global uppvärmning, förbättra luft- och vattenkvaliteten, minska avfallet och kort sagt minimera det miljömässiga fotavtrycket, inte bara för vårt företag utan även för våra kunder och leverantörer."

 

Rapporten, som publicerades idag, visar vårt fortsatta engagemang och framsteg inom våra hållbarhetsfokusområden, inklusive resursoptimering, energieffektivitet, vattenanvändning, avfallshantering, minskning av växthusgasutsläpp (validerat och verifierat av en ackrediterad konsult) och hållbara tekniklösningar för våra kunder.

 

Med tanke på de ekonomiska svårigheterna i Europa, som förvärrats av kriget i Ukraina, fortsätter vi att samarbeta med statliga och icke-statliga humanitära initiativ för att bidra till att lindra miljontals människors lidande. Årets rapport innehåller ett nytt avsnitt med berättelser, där vi delar med oss av olika åtgärder som vidtagits i regionerna för att skapa socialt värde.

 

Vi betonar återigen vårt engagemang för säkerhet, som är vår främsta prioritet, liksom för efterlevnad och etiskt beteende, mångfald och samhällsengagemang. Dessa icke-finansiella mål och åtgärder är centrala delar av Nippon Gases integrerade hållbarhetsstrategi, och vi strävar efter att fortsätta arbeta med dem år efter år.

Om du vill veta mer om Nippon Gases långsiktiga hållbarhetsvision, mål och hela rapporten, besök nippongases.com/sustainability-report.