Energi

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR ENERGIBRANSCHEN

Hjälper världen framåt

Överallt finns Nippon Gases produkter och applikationer för att hjälpa den energisektor som ger oss bränsle och energi varje dag. Allt från att leverera vätgas till bilar, bussar och truckar till att bygga världsledande oxygenanläggningar för att producera nästa generations biodrivmedel eller bio baserade kemikalier. Det är viktigt att uppfylla dagens energibehov, men det är ännu viktigare att möta morgondagens krav. Det är därför vi fortsätter att utveckla och förfina industriella applikationer , försörjningssystem och teknik som minskar utsläppen och förbättrar effektiviteten – så att vi kan få en renare framtid.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

Oljeraffinaderier
Behandling av vatten och avloppsvatten

INDUSTRIGASER FÖR ENERGIBRANSCHEN

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen är en inert industri gas och används som ett blanketing-medel för att avskilja känsliga produkter och processer från luft. Används också som ett reningsmedel i rörledningar och utrustning för att förhindra kontaminering.

Oxygen Oxygen Oxygen

Att använda oxygen i stället för luft kan öka prestanda och kapitaleffektiviteten i många branscher. Den används ofta i pannor och uppvärmningsenheter, industriella fermentorer och förgasningsprocesser för att öka produktiviteten.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen är energikällan i bränsleceller. Det används också i biobränsle och kemiska processer och kan förbättra kylningsprestanda i generatorer.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid används som reaktant i flera biologiska processer för produktion av viktiga kemiska byggstenar.

INDUSTRIAPPLIKATIONER FÖR ENERGIBRANSCHEN

Oxygenanrikad förbränning

Våra patenterade tillämpningar för oxygenanrikad förbränning kan hjälpa till att minska NOx-utsläppen i industriella pannor, ugnar och uppvärmningsenheter med upp till 70 %. Användningen av oxygenanrikad luft kan också möjliggöra användningen av billigare fuktiga och /eller lågvärdiga bränslen till bibehållen kapacitet genom förbättring av flamkvalitet och stabilitet. Oberoende av tillämpning är vår oxygenförstärkta förbränning utvecklad för att hjälpa dig att generera renare och snabbare energi.

Borttagning med nitrogen

Ta bort skadliga upplösta gaser från processvätskor med vår tillämpning för borttagning av nitrogen. Tillsammans kan vi skräddarsy ett system som uppfyller aktuella renhetskrav.

DOI (Direct Oxygen Injection)

Vår patenterade Direct Oxygen Injection-teknik förbättrar syreöverföringshastigheten, produktionskapaciteten och produktiviteten. Tekniken minskar också skumbildning och översvämning i oxygenbegränsade reaktorer för aerob jäsning och förökning.

Behandling och återvinning av VOC

Med hjälp av flytande nitrogen som indirekt kylmedel kan denna tillämpning kondensera flyktiga organiska föreningar (VOC) i dina processflöden och återföra värdefulla produkter till verksamheten samtidigt som kvävet kan användas för andra ändamål som t.ex. inertering.

Oxygen vid förgasningsapplikationer

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att konstruera, bygga och driva kommersiella enheter för luftseparation och har den teknik och kunskap som krävs för att leverera effektiv, tillförlitlig och konkurrenskraftig oxygenförsörjning för alla dina förgasningsbehov.

Hydrogen för bränsleceller

Hydrogen är energikällan i bränsleceller. Hydrogen används även för framställning av biobränslen samt kylning av generatorer vid elproduktion.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR ENERGIBRANSCHEN

Vi erbjuder inte bara industrigaser och tillämpningar för energibranschen. Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vårt utbud av industriella tjänster hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan satsa på att vara så produktiv och effektiv som möjligt.