Fordonsindustri

Försörjning, teknik och utrustning för fordonsindustrin

Fordonstillverkning från början till slut

På Nippon Gases hjälper vi våra kunder att producera delar och utrustning av hög kvalitet i varje led i tillverkningsprocessen inom fordons- och transportbranschen. Eftersom kvaliteten på den färdiga produkten är beroende av vad som händer i produktionen är det viktigt att göra delar som är exakt reproducerbara. På Nippon Gases levererar vi industrigaser, utrustning och avancerade applikationer som hjälper dig att göra just det.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

Elektronik 
Glas 
Vatten- och avloppsvattensbehandling  
Svetsning och verkstadsindustri 

Industrigaser för fordonsindustrin

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen passar bra för processer som vulkning av däck, autoklavinertering och värmebehandling av olika fordonskomponenter. Det används också som en hjälpgas för laserskärning och förbättrar plasmaskärningsprocesser. Den kan också användas för att krymppassa motor- och transmissionsdelar samt för att tillverka elektronikkomponenter till stolar, stereoanläggningar, låsningsfria bromsar och AC-anläggningar.

Argon Argon Argon

Monteringsanläggningar (Tier 1 och 2) använder argon i kombination med andra svetsgaser för att svetsa bilkomponenter som avgassystem, fjädring, stolar, axlar och andra komponenter tack vare dess förmåga att skapa den atmosfär som krävs för adekvat svetsning i alla former av material. Argon används även ofta i krockkuddar.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Som komponent i en värmebehandlingsatmosfär reagerar Hydrogen med Oxygen, vilket ger ståldelar en blank finish. Hydrogen kan även användas, antingen enskilt eller som en del av en blandning, som en kylgas vid högtryckskylning tack vare sina goda värmeöverföringsegenskaper. När väte används som alternativt bränsle, i antingen en bränslecell eller direkt i en förbränningsmotor, spelar den också en viktig roll för att minska utsläppen.

Helium Helium Helium

Helium används för att testa radiatorvärmeväxlare och momentomvandlare för att säkerställa att de är läckagetäta. Helium är en inert gas och kan blandas med argon för att förstärka skyddsgasegenskaperna vid lasersvetsning samt användas vid tillverkning av krockkuddar.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen används i gjuterier som tillverkar beläggningar för fordonsindustrin, som plasmaskärningsgas och hjälpgas för laserskärning samt tillsätts ibland i små mängder till skyddsgaser.

Acetylen Acetylen Acetylen

Acetylen utgör en exakt kolkälla vid uppkolning med lågt tryck. Dess renhet och transportegenskaper ger kontrollerad uppkolning i varje cykel.

Industriapplikationer för fordonsindustrin

Värmebehandling

Våra nitrogenbaserade tillämpningar för värmebehandling omfattar allt från härdning och lödning till sintring och uppkolning och ger låga kostnader och hög produktivitet samt hjälper dig att uppfylla de stränga kraven inom fordons- och transportindustrin.

Tillverkning av delar

Våra gaser och industriella tillämpningar används för allt från kaross och motor till säkerhetsbälten och låsningsfria bromsar och hjälper dig att tillverka delar av hög kvalitet samtidigt som du kan minska kostnaderna i hela processen.

Läs mer om andra industriella tillämpningar inom fordons- och transportbranschen 

Svetsning och verkstadsindustri 


Industriella tjänster för Fordonsindustrin

Vi erbjuder inte bara industrigaser och tillämpningar för fordons- och transportutrustningsindustrin. Vi samarbetar med dig för att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vårt utbud av industriella tjänster hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan förbättra din produktkvalitet.