Glas

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR GLASINDUSTRIN

Vi gör glas klart och renare

Glashantverket är drygt 5 000 år gammalt, men för tjugo år sedan gjorde Nippon Gases stora framsteg med att förbereda detta urgamla hantverk inför 2000-talet. Vårt fullständiga sortiment av industrigaser, tekniker och utrustning gjorde det möjligt för oss att omvandla den första stora glasugnen till en oxyfuel-ugn. Detta var goda nyheter inte bara för våra kunder, utan även för miljön. Oxyfuel-smältning förbättrar glaskvaliteten och hjälper dig att spara pengar genom att mindre bränsle förbränns mer effektivt. Det minskar även NOx-utsläppen drastiskt, vilket gör det enklare att uppfylla dagens lagkrav. Våra brännare gör att du kan tillverka ett klart och effektivt glas.

INDUSTRIGASER FÖR GLASINDUSTRIN

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen är en industrigas som ger ökad produktivitet och används för att förbättra förbränningen i glasugnar, minska NOx-utsläppen och förbättra kvaliteten.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Under tillverkningen används nitrogen för att göra glaset inert, denna process används för att göra ugnsatmosfären inert och begränsar temperaturen i ugnen.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

I floatglastillverkning används hydrogen tillsammans med andra industrigaser för att minska luftens oxiderande inverkan på tennbadet som glaset flyter på.

Helium Helium Helium

Helium används för beläggningar för att uppfylla de höga kvalitetskrav som råder i branschen. Dessa beläggningar kan minska antalet produktfel och göra att din utrustning håller längre.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR GLASINDUSTRIN

Oxygen Enhanced Combustion Glass

Oxygenberikad förbränning

Vår DOC-teknik (Dilute Oxygen Combustion) för glassmältning baseras på injektion av bränsle och oxygen genom separata brännarportar. Denna industriella applikation tar bort merparten av nitrogen i förbränningsluften och kan hjälpa dig att sänka NOx-utsläppen med upp till 90 %, minska bränslekostnaderna och öka din produktivitet.

INDUSTRIPRODUKTER FÖR GLASINDUSTRIN

DOC Wide Flame Burner

DOC – brännare med bred låga

Denna oxyfuel-brännare har bred låga, låga NOx-utsläpp och litet underhållsbehov. Den har hög ljusstyrka och låg rörelseenergi, vilket optimerar värmeöverföringen under smältprocessen och förebygger varma fläckar.

DOC JL Burner

DOC – JL-brännare

DOC-JL-brännaren är idealisk för stor yttäckning och bygger på vår innovativa DOC-teknik (Dilute Oxygen Combustion) som ger lägre utsläpp från glasugnen.

DOC Forehearth Burner

DOC – förhärdsbrännare (forehearth)

Vår förhärdsbrännare är konstruerad för att ge betydande bränslebesparingar i förhärdar till glassmältugnar och ger betydligt bättre jämnhet i glassmälttemperaturen.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR GLASINDUSTRIN

Vi erbjuder inte bara industrigaser, tillämpningar och produkter för glasbranschen. Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vårt utbud av tjänster hjälper dig att hantera gasförsörjningen och skydda dina maskiner så att din verksamhet kan bli mer produktiv.