Kemikalier

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR KEMIINDUSTRIN

Skapa en positiv reaktion

Det handlar inte bara om själva kemikalien. Det handlar om reaktionen – kombinationen av oberoende faktorer som skapar något nytt och innovativt. Detta är exakt så som vi på Nippon Gases arbetar med de kemiföretag vi levererar till.  Vi säljer inte bara gas till dig, utan vi samarbetar även med dig för att utveckla nya sätt att förbättra din process, uppfylla dina miljömål och sänka produktionskostnaderna. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla, implementera och driva tillförlitliga och effektiva försörjningssystem. Och vi levererar industrigaser, tjänster och tillämpningar som hjälper dig att utveckla din kemikalieproduktion.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

Behandling av vatten och avloppsvatten

INDUSTRIGASER FÖR KEMIINDUSTRIN

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid används som råmaterial i organisk och oorganisk kemisk produktion och kan ersätta farliga lösningsmedel i kemisk syntes och separationsprocesser.

Kolmonoxid Kolmonoxid

Kolmonoxid är en av de grundläggande byggstenarna för en rad stora industrikemikalier som metanol, ättiksyra, isocyanater, oxoalkoholer och en mängd andra viktiga kemikalier.

Helium Helium Helium

Helium används för att upptäcka läckor i kemiska processer och för att kyla analysutrustning eftersom den förblir gasformig även vid extremt låga temperaturer.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Inom den kemiska sektorn används hydrogen främst för tillverkning av ammoniak och metanol, men är också avgörande för tillverkningen av en lång rad andra viktiga produkter, inklusive anilin, cyklohexan och en rad icke-ätliga oljor, plast och isoleringsmaterial.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

När nitrogen används som tryckgas kan den hjälpa till att driva vätskor genom rörledningar. Det används också för att skydda oxygenkänsliga material från luft.

Oxygen Oxygen Oxygen

I sin renaste form används oxygen  för att producera många viktiga kemikalier som etylenoxid och titandioxid. Det används också för att öka produktionskapaciteten och effektiviteten i oxideringsprocesser.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR KEMIINDUSTRIN

DOI (Direct Oxygen Injection)

Vår DOI-process är en billig lösning för behovsstyrd kapacitetsökning. Genom direkt injektion av oxygen i reaktorn kan produktionen öka med upp till 20 %.

Oxygenberikad förbränning

Genom att föra in även mycket små mängder oxygen i förbränningsprocessen kan man hitta en balas mellan kraven på förbättrad produktivitet och miljöprestanda. Vår oxygenberikade förbränning är en kostnadseffektiv industriell tillämpning och ett bra alternativ till projekt som syftar till att ta bort flaskhalsar och andra kapacitetsförstärkande projekt.

Reaktorkylning

Om du behöver låg temperatur eller snabb kylning kan våra kylsystem med direktkontakt, indirekt kontakt och injektion vara nyckeln till ökad produktivitet.

Borttagning och återvinning av Nitrogen

Rena processvätskorna med våra system och tillämpningar för borttagning av nitrogen. Tillsammans kan vi skräddarsy en industriell lösning som uppfyller dina krav på renhet.

Inertering

Vår LBI-teknik (Laminar Barrier Inerting) applicerar ett lager gasformigt nitrogen under värmeformningsprocessen och hjälper därmed till att tillverka gjutna delar och plastfilmer med högre ytkvalitet och mindre avfall.

Behandling och återvinning av VOC

Ta bort och återvinn flyktiga organiska föreningar (VOC) från gasformiga processflöden. VOC-kondensering hjälper dig att återvinna värdefulla föreningar och uppfylla stränga miljökrav.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR KEMIINDUSTRIN

Vi erbjuder inte bara industrigaser, försörjningsystem och tillämpningar för kemiindustrin. Vi samarbetar med dig för att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vårt utbud av industriella tjänster hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan förbättra dina processer.