Massa och papper

Försörjning, Tjänster och utrustning För Massa- Och Pappersindustrin

Nya regler på nytt papper

Ett tomt pappersark kan leda till en idé, men på Nippon Gases leder våra idéer till renare papper. När nya miljöregler införs för utsläpp från massa- och pappersfabriker vänder sig allt fler företag till Nippon Gases för att hitta en lösning. Vi erbjuder strategier och industriella tjänster som tar hänsyn till både ekonomi och miljö. Vår expertkunskap inom industrigaser och gasblandningar ger anläggningarna metoder för att höja produktionen, sänka driftskostnaderna och uppfylla de senaste miljökraven. Låt oss hjälpa dig att göra ditt papper renare.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher 

Industrigaser För Massa- Och Pappersindustrin

Oxygen Oxygen Oxygen

I egenskap av industrigas hjälper oxygen dig att uppfylla stränga miljökrav genom användning i delignifiering, oxidativ extrahering och behandling av avloppsvatten.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid är en industrigas som används i massa- och pappersindustrin för att reglera pH-nivåer, öka massautbytet och för att tvätta brun och blekt massa.

Industriella Applikationer För Massa- Och Pappersindustrin

Delignifiering och blekning

Vi diskuterar gärna era behov för delignifiering och ozonblekning.

Tvättning

Öka produktionstakten för blekt sulfatmassa med upp till 15 % med våra tvättnings- och återvinningssystem för brun massa.

Screening

Ersätt svavelsyra med koldioxid för att behandla avlagringar i granskningsrum. Koldioxid är säkrare att hantera och orsakar inte korrosion i utrustningen i granskningsrummet.

Vitlutoxidering

Vår oxygen kan användas för att möjliggöra effektiv vitlutoxidering och genererar alkaliska källor som är användbara för blekning och delignifiering.

WET End pH-reglering och -justering

Reglera pH-värdet med koldioxid under massaförberedelsen och tillverkningens wet end-del för dina processer för alkalisk, neutral och servettpapperstillverkning.

Industriella Tjänster För Massa- Och Pappersindustrin

Vi levererar inte bara industrigaser och tillämpningar till massa- och pappersbranschen. Vi erbjuder högpresterande ytbeläggningar som förebygger slitage och korrosion samt förbättrar arkegenskaperna för olika press- och valstillämpningar.

Se våra tjänster