Koldioxid

KÖP KOMPRIMERAD KOLDIOXID ELLER FLYTANDE KOLDIOXID(CO2)

Vi erbjuder komprimerad koldioxid och flytande koldioxid (CO2) i en mängd olika renheter och koncentrationer. Se tabellen nedan och hämta säkerhetsdatablad för mer information.

PRODUKTNAMN KONCENTRATION SDB
Koldioxid för drycker (CO2) 99,0%  
Koldioxid för livsmedel 99,0%  
Flytande koldioxid > 99,5%  
Blandning koldioxid luft 0,5 ppm – 50%  
Blandning koldioxid argon 0,5 ppm – 50%  
Blandning koldioxid helium 0,5 ppm – 50%  
Blandning koldioxid hydrogen 0,5 ppm – 50%  
Blandning koldioxid nitrogen 0,5 ppm – 50%  

På Nippon Gases utvecklar vi rätt kvalitet för rätt applikation. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.

ANVÄNDNING AV KOLDIOXID (CO2) OCH FLYTANDE KOLDIOXID PER BRANSCH

Livsmedel och dryck

Koldioxid (CO2) används som ett viktigt kylmedium i kyl- och frystillämpningar och skyddar smak och konsistens i livsmedelsprodukter genom korrekt temperaturreglering. CO2 (Mapcon) minskar också behovet av konserveringsmedel i förpackade produkter och är en viktig ingrediens i kolsyrade drycker. Koldioxid (COOL R744) används också som ett naturligt köldmedium i kylanläggningar och bidrar därför till att sänka växthusgaserna i atmosfären. 

Hälso- och sjukvård

Koldioxid USP används för inblåsning och kombineras ofta med oxygen eller luft som ett respiratoriskt stimulansmedel för att främja djupandning.

Massa och papper

Koldioxid är en industrigas som används i massa- och pappersindustrin för att reglera pH-nivåer, öka massautbytet och för att tvätta brun och blekt massa.

Behandling av vatten och avloppsvatten

Koldioxid är ett säkert alternativ till mineralsyror och ersätter kemikalier som används vid pH-sänkning – den sänker kostnaderna och förbättrar anläggningens säkerhet och flexibilitet.

Svetsning och verkstadsindustri

Koldioxid blandas oftast med argon och används som en skyddsgas för att förhindra förorening av smält metall i omgivningen vid elektrisk bågsvetsning.

Utforska andra branscher som använder koldioxid.

Kemikalier 
Elektronik 
Läkemedel och bioteknik

LEVERANS AV FLYTANDE KOLDIOXID OCH KOLDIOXID (CO2): TANKAR, FLASKOR, PAKET OCH KRYOKÄRL

Gas i flaskor och paket eller flytande i kryokärl

Komprimerad gas med höga tyck upp till 300 bar, i varierande flaskstorlekar eller paket, är den vanligaste leveransformen och passar till små och medelstora förbrukare. Vid krav på flytande produkt i små volymer finns så kallade kryokärl.

Bulk

För dig med stora behov av gas, kan vi för de vanligare gaserna; luftens gaser; oxygen, nitrogen, argon samt för koldioxid, leverera förvätskad gas i bulk till ett stort antal storlekar på tankar allt efter dina behov.

Inte säker på vad som är rätt för dig?

Nippon Gases bredd och globala spridning gör att vi kan leverera alla slags gaser till alla slags tillämpningar, nästan vart som helst i världen – på ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.