Oxygen

KÖP KOMPRIMERAD OXYGEN ELLER FLYTANDE OXYGEN (O2)

Vi erbjuder oxygen (syre, syrgas) komprimerad i flaskor och paket samt i flytande form som bulk. Oxygenet kan erhållas i en mängd olika renheter eller som blandning med andra gaser. Se tabellen nedan och hämta säkerhetsdatablad för mer information om att köpa flytande oxygen och oxygen från Nippon Gases.

PRODUKTNAMN KONCENTRATION SDB
Komprimerat oxygen (O2) Hög renhet > 99,5%
Låg renhet > 90%
 
Kyld flytande oxygen (O2) > 99,5%  
Blandning oxygen argon 0,5 ppm – 99,9%  
Blandning oxygen helium 0,5 ppm – 99,9%  
Blandning oxygen nitrogen 0,5 ppm – 99,9%  

På Nippon Gases utvecklar vi rätt kvalitet för rätt applikation. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.

ANVÄNDNING AV OXYGEN OCH FLYTANDE OXYGEN PER BRANSCH

Fordonsindustrin

Oxygen används som plasmaskärningsgas, hjälpgas för laserskärning och tillsätts ibland i små mängder till skyddsgaser.

Kemikalier

I sin renaste form används oxygen i många viktiga kemikalier, som etylenoxid och titandioxid. Det används också för att öka hastigheten i oxidationsprocesser vilket leder till ökad produktionskapacitet.

Energi

Att använda oxygen istället för luft kan öka prestanda och kapitaleffektivitet i många branscher och kan stödja koldioxidavskiljningsprocesser. Den används ofta i pannor och uppvärmningsenheter, industriella fermentorer och förgasningsprocesser för att öka produktiviteten.

Glas

Oxygen är en industrigas som ger bättre produktivitet och används för att förbättra förbränningen i glasugnar och minska NOx-utsläppen.

Hälso- och sjukvård

Vi är sedan länge leverantör av oxygen av medicinsk kvalitet och utrustning för bulklagring av oxygen till sjukvården. Oxygen används ofta för behandling eller förebyggande av hypoxemi och hypoxi.

Metallproduktion

Oxygen är en industrigas som används för att ersätta eller berika luft och därmed öka förbränningseffektiviteten i både järnproduktion och produktion av andra metaller.

Läkemedel och bioteknik

Oxygen är kritiskt inom tillämpningar för celltillväxt och används i fermentorer och bioreaktorer.

Massa och papper

I egenskap av industrigas hjälper oxygen dig att uppfylla stränga miljökrav genom användning i delignifiering, oxidativ extrahering och behandling av avloppsvatten.

Raffinering

Oxygen används ofta i raffinaderier för att öka kapaciteten i FFC-anläggningar (Fluid Catalytic Cracking) och SRU-enheter (Sulfur Recovery Units) samt för att förbättra behandling av avloppsvatten.

Behandling av vatten och avloppsvatten

Oxygen används som industrigas och kan komplettera eller till och med ersätta luft i luftningsbassängen för att maximera behandlingskapaciteten, minska VOC-utsläppen, minska lukt och skumning samt öka flexibiliteten. Används också som matningsgas för att generera ozon vid vattendesinficering.

Svetsning och metalltillverkning

Oxygen används som plasmaskärningsgas, hjälpgas för laserskärning och tillsätts ibland i små mängder till skyddsgaser.

Fiskodling

Oxygen är en viktig faktor för att uppnå en totalekonomi på anläggningen. Vi har oxygeninlösare för både sjö- och färsvatten. Hydrox DMT inlösare används för både central och individuell oxygenering på karnivå. Våra oxygeninlösare för sjövatten löser effektivt in oxygen utan användning av extra tryckkoknnings pump och är som alla våra oxygeninlösare utvecklat på vårt kompetenscener i Porsgrunn.

Utforska andra branscher som använder oxygen.

Elektronik
Livsmedel och dryck
Laboratorier

LEVERANS AV FLYTANDE OXYGEN OCH OXYGEN (O2): TANKAR, FLASKOR, PAKET OCH KRYOKÄRL

Gas i flaskor och paket eller flytande i kryokärl

Komprimerad gas med höga tyck upp till 300 bar, i varierande flaskstorlekar eller paket, är den vanligaste leveransformen och passar till små och medelstora förbrukare. Vid krav på flytande produkt i små volymer finns så kallade kryokärl.

Bulkleverans

För dig med stora behov av gas, kan vi för de vanliga gaserna; luftens gaser; oxygen, nitrogen, argon samt för koldioxid, leverera förvätskad gas i bulk till ett stort antal storlekar allt efter dina behov.

Produktion på plats

Denna leveransform innebär att en produktionsanläggning placeras hos dig som har mycket stora behov av gas. Vi skräddarsyr en lösning beroende på volymbehov, renhetskrav och tryck. Produktionsteknologi anpassar vi efter dessa krav; kryogen destillation, VPSA, SMR eller annan teknologi. Denna typ av anläggning, även kallad on-site finns för främst nitrogen, oxygen och hydrogen.

Inte säker på vad som är rätt för dig?

Nippon Gases bredd och geografiska spridning gör att vi kan leverera alla slags gaser till alla slags tillämpningar, nästan vart som helst i världen – på ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.