Gaser

Gaser

Rätt gas får mer utfört

På Nippon Gases tror vi att rätt gas kan hjälpa dig att göra mer än bara hantera en applikation. Det kan ge ökad drifttid, lägre långsiktiga kostnader, ökad produktivitet och ökad driftsflexibilitet – så att du kan göra mer med mindre. Det är därför det är så viktigt för oss att förstå dina mål innan vi rekommenderar en gas, så att vi kan hjälpa dig att få ut mesta möjligt av din produktion.

Utforska de rena gaser, blandningar och hanteringsutrustning som vi erbjuder, starta med att få mer gjort i dag!

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001

Gasblandningar

Du behöver ibland inte bara en rengas utan en blandning av gaser som ska passa din specifika applikation och ditt behov. Därför arbetare våra erfarna kemister och tekniker hårt för att sammanställa och certifiera våra blandningar. Tack vare vår erfarenhet har vi utvecklat en serie reningstekniker som tar bort kritiska föroreningar i våra blandningar för att göra dem så effektiva och stabila som möjligt.

Utrustning för gashantering

Vi arbetar hårt för att erbjuda alla kunder tillförlitlig, säker och effektiv utrustning för gashantering som maximerar produktiviteten. Vårt  sortiment omfattar allt från flödesenheter och system för gasleverans till regulatorer, renare och filter och hjälper dig att uppfylla kraven även i mycket krävande och exakta tillämpningar.

Specialgas

Nippon Gases har lång erfarenhet av produktion av specialgasblandningar. Dagens produktion täcker alla typer av blandningar under förutsättning att den enskilda komponenten inte utlöser oönskade kemiska reaktioner eller att andra fysikaliska egenskaper begränsar möjligheten.