Oplossingen voor lassen en snijden

Gassen voor elektrisch booglassen en voor thermisch snijden.

Sanarc ALU
Een geavanceerd beschermgas voor het lassen van aluminium. Het gas zorgt niet alleen voor een betere boogcontrole, maar ook voor een betere penetratie, wat resulteert in een verbeterde lassnelheid en -kwaliteit.
Right Text
De gassen die we gebruiken
Sinds de jaren '70 hebben de lasgassen een evolutie ondergaan die de evolutie van de lasmachines begeleid heeft.
Argon voor additive manufacturing
Dankzij zijn chemisch-fysische eigenschappen is Argon een veelgebruikt gas in de additive manufacturing processen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor materialen die zeer reactief zijn met zuurstof of andere luchtcomponenten.
Stikstof voor additieve manufacturing
Onder normale omstandigheden is stikstof een inert gas, maar bij hoge temperaturen kan het reageren met sommige materialen die ook voor het 3D printen gebruikt worden.
Heeft u nog vragen?
Bij Nippon Gases worden we niet voor niets "The Gas Professionals" genoemd. Het is omdat we in staat zijn om al uw twijfels en problemen op te lossen.