Case studies

$name
$name
Dry Ice Blasting
Dry Ice Blasting
Dry Ice blasting offers an environmental solution in the removal of surface contaminants found within multitude of industrial applications. The system provides a rapid and non-abrasive alternate to traditional methods of surface cleaning.
Dry Ice blasting offers an environmental solution in the removal of surface contaminants found within multitude of industrial applications. The system provides a rapid and non-abrasive alternate to traditional methods of surface cleaning.
AQ Sheet Metall
AQ Sheet Metall
Därför ska du välja Harmix2 framför argon.
Därför ska du välja Harmix2 framför argon.
Traditionellt används argongas vid TIG-svetsning av rostfria austenitiska stål i Sverige. När det kommer till TIG-svetsning av vanliga austenitiska rostfria rör skiljer sig Sverige från övriga Europa.
Traditionellt används argongas vid TIG-svetsning av rostfria austenitiska stål i Sverige. När det kommer till TIG-svetsning av vanliga austenitiska rostfria rör skiljer sig Sverige från övriga Europa.
$name
$name