Case studies

Dry Ice Blasting
Dry Ice Blasting
Dry Ice blasting offers an environmental solution in the removal of surface contaminants found within multitude of industrial applications. The system provides a rapid and non-abrasive alternate to traditional methods of surface cleaning.
Dry Ice blasting offers an environmental solution in the removal of surface contaminants found within multitude of industrial applications. The system provides a rapid and non-abrasive alternate to traditional methods of surface cleaning.
$name
$name
$name
$name
AQ Sheet Metall
AQ Sheet Metall
Därför ska du välja Harmix2 framför argon.
Därför ska du välja Harmix2 framför argon.
Traditionellt används argongas vid TIG-svetsning av rostfria austenitiska stål i Sverige. När det kommer till TIG-svetsning av vanliga austenitiska rostfria rör skiljer sig Sverige från övriga Europa.
Traditionellt används argongas vid TIG-svetsning av rostfria austenitiska stål i Sverige. När det kommer till TIG-svetsning av vanliga austenitiska rostfria rör skiljer sig Sverige från övriga Europa.