Oxygen

Væsentligt for livet.

Oxygen udgør 21% af atmosfæren.

Oxygen er lugtfri og farveløs ved normalt tryk og temperatur. Gassen er ikke giftig eller brandfarlig, men er brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer ved at oxygen opretholder forbrændingen.

O2
Kemisk formel
1,1052
Relativ tæthed
-183°C
Kogepunkt

Anvendelsesområder

Oxygen er et grundstof med reaktive og oxiderende egenskaber. Oxygen leveres både komprimeret i flasker og pakker og i flydende form som bulk. Ilt kan leveres i en række forskellige renheder eller som en blanding med andre gasser.
Oxygen bruges ikke kun i sundhedsvæsenet eller i skære- og svejseprocesser, men også i fiskeopdræt og stålproduktion. Ved affaldsforbrænding opnås i kombination med oxyfuel teknologi også en ekstra høj virkningsgrad.
Ved et omfattende behov for oxygen tilbyder vi onsite anlæg hos kunden. Disse produktionsanlæg kan både være store luftgasanlæg, med kryogen separation af luftgasser, og mindre PSA-anlæg, tilpasset kundens behov. Valget af anlæg er defineret af volumenkrav og gassens renhed. Vores faciliteter er effektive, pålidelige og omkostningseffektive.

Svejsning og skæring

Oxygen bruges til plasmaskæring, til laserskæring og tilsættes lejlighedsvis i små mængder til beskyttelsesgasser.

Kemisk industri

I ren form bruges oxygen som råstof i produktionen af ​​andre kemikalier som f.eks. ethylenoxid og titaniumdioxid. Ren oxygen bruges også til at fremskynde oxidationsprocesser og derved øge produktionskapaciteten.

Energi

Ved at bruge oxygen i stedet for luft kan man ofte effektivisere processer. Derudover kan kulstoffangst muliggøres ved at bruge fossile brændstoffer. Oxygen bruges ofte til opvarmning af dampkedler, fermenteringsbeholdere og andre processer for at øge produktiviteten.

Fiskeopdræt - oxygenering

Oxygen er en vigtig faktor for at opnå en god totaløkonomi på anlæg. Vi haroxygenindløsere til både hav og ferskvand. Hydrox DMT-oxygenopløsere anvendes til både central oxygenering og individuel oxygenering i hver tank.

Forsyningsmuligheder
Flaske
Batteri
PAG
Cryobeholder
Flydende
Tank
Liquid

Slide to learn about Nippon Gases over time