Sikkerhed

Vores højeste prioritet.

Hos Nippon Gases er sikkerhed et kerneprincip

Vi mener, at ekspertise i sikkerhed kun kan opnås gennem hårdt arbejde og uddannelse. Sikkerheden forbedres løbende takket være vores søgen efter risikofaktorer og -adfærd, og fordi alle vores medarbejdere overholder vores sikkerhedsprincipper.

Vores sikkerhedsprincipper:

 

1
Uheld og beskadigelse kan forebygges
2
Sikkerhed er afdelingslederens ansvar
3
Hver medarbejder er ansvarlig for sin egen og hans kollegers sikkerhed.
4
Alle ansatte er forpligtigede til at stoppe et job, eller afvise at udføre et job, hvis det ikke er sikkert, eller ikke kan udføres sikkert.
5
Bestræbelser i sikkerhed vil give resultat
6
Sikkerhed er en betingelse for din ansættelse
Nippon Gases’ hovedmål
Sikkerhed er en vigtig del af vores kultur og afspejles i vores vision, mission, retningslinjer og kerneværdier.
I alle vores globale operationer er vores mål at opnå nul ulykker og nul skader som et resultat af vores forpligtelse til løbende forbedringer inden for sikkerhed, år efter år.
Fra design og udvikling
Design og udvikling af produkter, der kan fremstilles, transporteres, bruges og bortskaffes på sikker vis eller genbruges uden at medføre uacceptable risici for mennesker eller miljø.
Konstant forbedring
En løbende forbedring af vores sikkerhedsledelse og den respektive rapportering med hensyn til vores mål for total forebyggelse af ulykker, skader, personskader og miljømæssige skader gennem vores processer, produkter og services.
Operational discipline
Sikkerhed er førsteprioriteten i vores virksomhed. Alle vores bestræbelser forøger sikker drift af vores anlæg, giver vores kunder sikre produkter og gør os til en god nabo i vores lokale samfund.
Alle medarbejdere udfører alle opgaver på den rigtige måde – hver dag, hver gang.

 

Nippon Gases Danmark A/S er medlem af PCG

PCG er en teknisk brancheforening for danske producenter af komprimerede gasser. PCGs målsætning er at fastholde et højt sikkerhedsniveau i medlemsvirksomhederne, samt – gennem en velfungerende egenkontrol og sikker adfærd – at opretholde et tæt samarbejde med myndighederne.