Hvem vi er

Nippon Gases, meget mere end en gasleverandør.

Vi er en strategisk partner til industrigasser, fødevaregasser, tøris og gasser til medicinsk brug i Europa

Vi er til stede i mere end 13 lande, med en solid kombination af onsite / pipeline, flydende- og pakke-forretningsområder på tværs af nøgleindustrier.

Vi ejer 4 CO2 -skibe, 14 rørledninger og over 600 lastbiler til rettidigt at levere til vores brede netværk af kunder rundt omkring i Europa.
150k
Kunder
195
Fyldestationer
2,950
Medarbejdere
Vi anerkendes løbende som førende i:
Ekspertise inden for
de industrier
vi servicerer
Lydhørhed
overfor kunders
krav
Sikkerhed
Uafbrudt
forsyning
Vores virksomhed 

 

Nippon Gases er den fjerdestørste industrigasvirksomhed i Europa med en samlet markedsandel på næsten 9 % på kontinentet.

 

Detaljerede behovsanalyser for alle vores kunder er nøglen til at kunne tilbyde dem produkter, services og teknologier, som kan optimere deres processer på den mest effektive måde.

Hvad vi tilbyder
Vi hjælper vores kunder med at opnå standarder for sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed, øge produktiviteten, nedsætte energiforbruget og fremstille produkter af højere kvalitet.
De vigtigste produkter, der leveres af Nippon Gases i forskellige fysiske former og renhedsgrader er ilt, nitrogen, argon, kuldioxid, brint, helium, kulilte, gasblandinger, elektroniske gasser, specialgasser samt de services og teknologier, der er forbundet med brugen af disse gasser og blandinger.

Virksomhedsmodel

Vores evne til at levere en sikker og pålidelig forsyning af industrigasser afspejler teknologisk udvikling og kapacitet inden for produktion, levering og salg.


Nippon Gases nyder godt af en meget velafbalanceret situation med hensyn til leveringsform og har en åben portefølje på de markeder, vi betjener.

Vi gør livet bedre
gennem
gasteknologi