Compliance

En del af vores kultur.

Ekspertise i compliance 

Vi mener, at compliance opnås gennem løbende uddannelse, og alle medarbejdere overholder vores etiske retningslinjer, som opsummerer vores kerneværdier og principper for compliance.

Fremme bevidste handlinger, der er udtænkt til at besvare kundernes og samfundets forventninger generelt.

 

Etiske retningslinjer
Vores etiske retningslinjer fremlægger vores forpligtelse som direktør, leder eller medarbejder hos Nippon Gases til at overholde samme.
Den beskriver også vores compliance kultur i forhold til vores forretningspartnere og interessenter samt vores forståelse af hvad, det betyder at være en god nabo i samfundet.;

Etik

Nippon Gases, som virksomhed, og hver medarbejder, leder og direktør som enkeltpersoner stræber efter at være etisk i alle forretningsmæssige gøremål.

 

Alle vores aktiviteter bliver gennemgået for at kunne sikre overholdelsen af de lovmæssige krav på en etisk og åben måde.

 

 

 

 

 

Menneskerettigheder 

 

Vi anser respekt for menneskerettighederne for at være fundamental.

 

Vi tilstræber at gøre forretninger med partnere – kunder, leverandører og entreprenører – der deler det samme engagement i menneskerettigheder som os.

Lige muligheder

Vi har vedtaget foranstaltninger til at fremme lige muligheder og upartisk behandling af mænd og kvinder.

 

Vi bekæmper seksuel og kønsmæssig chikane samt kæmper for integration og tilgængelighed for personer med handicap i hele virksomheden.

 

Vi har politikker mod alle former for forskelsbehandling, og hvor relevant, mangfoldighedsledelse.