Grønne+ gasser uden carbon-fodspor

Green+ fra Nippon Gases®

Green+ gasser har samme høje kvalitet uden carbon-fodspor.

Vi ved, at bæredygtighed er lige så vigtigt for vores kunder, som det er for os. Derfor lancerer vi nu Green+ gasser med nul carbon-fodspor. Alle Green+ gasser er certificerede og produceret med vedvarende energi og leveret med carbon-neutral transport.

Green+ bidrager positivt til
din bæredygtighedsindsats.

 
 

Green+ fra Nippon Gases®

Green+ er bæredygtige gasser med nul carbon-fodspor. Green+ består i øjeblikket af flydende ilt, nitrogen, argon og kuldioxid.

Til at producere gasserne bruger vi en vedvarende energikilde, der er bakket op af oprindelsesgarantier* og inkluderer et emissionscertifikat.

Vi tilbyder transport af vores produkter med det lavest mulige carbon-fodspor. Det betyder, at vi bruger biobrændstof, når det er muligt, og ellers kompenserer for det dieselforbrug, der er forbundet med leveringen af Green+ gasser. De resterende carbon-udledninger klimakompenseres gennem vores samarbejde med Trefadder, som tilbyder virksomheder klimakompensation af restudledninger gennem sikker carbon-fangst fra norske klimaskove.

Kontakt os, hvis du vil have mere information om grønne certifikater og kompensationsprogrammet for klimavenlig transport.

*GO eller PPA
 
Tag et mere miljøvenligt valg med Green+
Carbon footprint icon earth

Reduceret CO2-udledning.
Din gas uden carbon-fodspor

reneable energy icon circle

Produceret med
vedvarende energi.

Certificeret grøn produktionsproces.

Productivity icon graph

Oprethold høj
produktivitet.

Samme kvalitet.
Ingen udledning.

Competetiv icon star

Bliv mere konkurrencedygtig.
Opnå dine mål for bæredygtig udvikling.

Green+ certificering
Nippon Gases udsteder et certifikat til Green+ kunder, der dokumenterer emissionsbesparelser. Dette kan bruges i dit eget klimaregnskab for at sikre, at du er et skridt tættere på dit mål om at blive klimaneutral.
Carbon-fodsporet fra produktionen af produkterne beregnes og verificeres af vores eksterne revisionspartner baseret på EIGA*-dokument 167/20 - Methodology for establishing a product's carbon footprint. Baseret på dette bestemmes kundens carbon-fodsporet pr. ton Green+ produkt, så vi kan sikre tilstrækkelige indkøb af oprindelsesgarantier, biobrændstoffer og eventuelle CO2-kompensationer, der er verificeret af vores revisionspartner ved årets udgang.

*European Industrial Gases Association.Vores processer


Inforgraphic - bæredyktige klider-2


Produktion af Green+Fornybare kilder i produktionen af Green+

Til at producere Green+ bruger vi enten ren luft eller genanvendt CO₂ fra biogene* kilder. Desuden gøres gasserne flydende, og den elektricitet, der bruges til dette, kommer grundlæggende fra norsk vandkraft, som er defineret som vedvarende. Men vi ved også, at der importeres elektricitet fra andre lande, så for at sikre, at gassen er så CO₂-neutral som muligt, køber vi oprindelsesgarantier.

Det garanterer, at den energi, der bruges til produktionen, kommer fra en vedvarende energikilde. Det gør vi for at minimere carbon-fodsporet for os og vores kunder.


*For CO₂ sælger vi også et klimakompenseret produkt, som ikke er biogent, da udbuddet af biogene produkter i øjeblikket er begrænset.

Transport af Green+Transport med det lavest mulige carbon-fodspor.
 
 

Det betyder, at vi kan bruge biobrændstof, når det er muligt, og ellers kompensere for det dieselforbrug, der er forbundet med levering af Green+-gasser. De resterende CO₂-udledninger klimakompenseres gennem vores samarbejde med Trefadder, som tilbyder virksomheder klimakompensation af restudledninger gennem sikker CO₂-fangst fra norske klimaskove. 

Generelt vil vi altid fokusere på forbedringstiltag, der resulterer i mere effektiv transport og lavere emissioner.


 Kontakt os, hvis du vil have mere information om grønne certifikater og kompensationsprogrammet for klimavenlig transport. 

 

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid
Vi arbejder dagligt med vores vision om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Green+ er en del af vores indsats for at bekæmpe klimaforandringer. Hvis du vil vide mere om vores bæredygtighedsstrategi, kan du tage et kig på vores interaktive rapport.
Rapport om bæredygtighed
Har du spørgsmål?
Hos Nippon Gases kaldes vi ikke uden grund "The Gas Professionals", så giv os et kald, da vi altid er her for at hjælpe med løsninger.