Sikkerhedsdatablade
Sikkerhedsdatablade giver dig som bruger vigtig information således at vores produkter kan håndteres på en forsvarlig måde.
Sikkerhedsdatablade er et supplement til den mærkning, som allerede findes på emballagen/gasflasken. I en evt. uheldssituation som brand, udslip etc. er det vigtigt, at brugeren er bekendt med hvilke farer produktet indebærer og tager de nødvendige forholdsregler.
Besøg site
Kundeportal
Er ikke helt klar - men kommer snart
Adgang til min konto.
Jeg er ikke registreret endnu.
Blandt andre ting kan du her...
Check / download mine leveringsbekræftelse
Lav en bestilling
Check / download mine faktura
Download the Customer Area Guide