Løsning til hospitalspleje

Vi tager os af dig: produkter, tjenester og udstyr til hospitaler, klinikker og lægecentre.

Gasser, vi bruger
Nippon Gases tilbyder en bred vifte af gas og blandinger i flasker eller flydende fase, klassificeret af Den Europæiske Farmakopé som lægemiddel eller medicinsk udstyr.
Kuldioxid
Alle slags løsninger.