Nippon Gases deltager i H-ACERO-projektet

22/12/2021
Pressemeddelelse
Madrid, december 2021
Formålet med projektet er at bidrage til klimaneutralitet i stålindustrien ved hjælp af nye brintintensive teknologier og processer.
Klimaneutralitet for stålindustrien baseret på nye brintintensive teknologier og processer.

Samfundets fremtid afhænger af, hvordan vi passer på miljøet, og for at kunne gøre det skal industrierne udvikle sig og være i stand til at håndtere emner som forurening og klimaændringer.


I den forbindelse udgør dekarboniseringen af stålsektoren en stor udfordring baseret på behovet for at investere i innovative teknologier, hvilket også betyder at gennemføre en teknologisk transformation for at opnå nul emissioner inden 2050.

Udviklingen af grønt brint, et brændstof, der produceres af rene energikilder, er allerede en realitet. Denne teknologi anses for at være nøglen til at opnå en bæredygtig dekarbonisering og er allerede blevet en strategisk investering på europæisk plan.


Dette projekt gennemføres takket være et partnerskab af virksomheder, der er i stand til at dække hele brintværdikæden i jern- og stålsektoren.


H-ACERO-projektet vil blive udviklet i løbet af de næste tre år med et budget på 8.856.545,54 EUR, der finansieres af den baskiske regering inden for rammerne af HAZITEK-støtteprogrammet til støtte for industrielle forskningsprojekter og medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Formålet med projektet

Projektets strategiske mål er at bidrage til FN's mål for bæredygtig udvikling ved at dekarbonisere stålsektoren ved at anvende grøn brint som en alternativ energikilde i forskellige faser af stålproduktionsprocessen. Konsortiet vil udvikle avancerede teknologier og nye materialer, der er kompatible med stålindustriens produktionsprocesser, med henblik på at opnå en bæredygtig stålproduktion baseret på brint.(H2).


Til dette formål foreslås fire indsatsområder, et fokuseret på udvikling af avanceret udstyr, et andet centreret om forbrugsstoffer såsom ildfaste, et relateret til selve brændstofkilden (H2) og til sidst, et område relateret til produktionsprocessen og dens sikkerhed, med det formål at tilegne sig den nødvendige teknologiske viden til at kunne anvende brint (H2) i jern- og stålsektoren .


Som en sidste fase er målet at bygge prototypedemonstratorer i reduceret skala (1/5 til 1/10) for at validere de forskellige designs, der er udviklet gennem hele projektet.

 

Konklusioner

H-ACERO-projektet har et konsortium, hvis overordnede resultat vil være viden om anvendelsen af brint til teknologier og processer i jern- og stålsektoren. Resultater, der i fremtiden vil afspejle sig på industrielt niveau i nye produkter og processer med et lavere karbon-fodaftryk.