Nippon Gases får SGS-verifikationserklæring for produkternes carbon-aftryk (ISO 14067:2018)

07/12/2022
Madrid, December 2022 
Pressemeddelelse
Nippon Gases' vigtigste industrigasser har fået en SGS-verifikationserklæring om deres carbon-aftryk.

Nippon Gases har modtaget en SGS verifikation, som beskriver den indvirkning, som virksomheden og dens løsninger har på miljøet og på de samfund, hvor de opererer.

Denne verifikation viser, at Nippon Gases er i stand til at vurdere produkternes carbon-aftryk, og er en anerkendelse af virksomhedens bestræbelser på bæredygtighed. Det er endnu et tegn på virksomhedens engagement i miljøet i den daglige drift. "Vi ser bæredygtighed som en hjørnesten i vores forretningsstrategi - det bliver mere og mere almindeligt at levere løsninger med verificerede carbon-aftryk til kunderne", siger Joaquin, Sustainability Director hos Nippon Gases.

Fordelene ved at beregne og verificere organisationens og produkternes carbon-aftryk er bl.a.:

  • Måling af carbon-aftryk er et vigtigt redskab til at styre og kommunikere en virksomheds miljømæssige bæredygtighed
  • Denne verifikation er en måde at opfylde markedets krav på, da mange interessenter er begyndt at kræve, at organisationer rapporterer om deres produkters carbon-aftryk.
  • Det er en vigtig faktor for konkurrenceevnen og differentiering af produkter/firmaer
  • Det er et værktøj til miljøforbedring og omkostningsbesparelser. Analysen af en virksomheds carbon-aftryk gør det muligt at afdække muligheder for forbedring af energieffektivitet, produktionsprocesser eller produktdesign, som fører til økonomiske besparelser og til en reduktion af drivhusgasemissionerne.
  • Verifikation giver troværdighed og gennemsigtighed

Nippon Gases har samarbejdet med SGS i denne proces - verdens førende test-, inspektions- og certificeringsvirksomhed - som har muliggjort løbende forbedringer og givet os en køreplan til at formulere strategier, der minimerer potentielle påvirkninger af miljøet og naturressourcerne.

Fremadrettet vil vi fortsat arbejde på at reducere carbon-emissionerne, bruge innovative teknologier til at udvikle flere produkter med lavt carbon-aftryk og fremskynde reduktionen af carbon-emissionerne for vores virksomhed selv og vores interessenter. 

Om SGS

SGS er verdens førende virksomhed inden for test, inspektion og certificering. De 96.000 mennesker, der udgør SGS, er anerkendt som det globale referencepunkt for kvalitet og integritet og arbejder i et netværk af 2.700 kontorer og laboratorier på at opbygge en bedre, sikrere og mere sammenhængende verden.

Få mere at vide om Nippon Gases langsigtede visioner og mål for bæredygtighed, kan du læse vores bæredygtighedsrapport. nippongases.com/sustainability-report.