Sustainability Report 2022

13/07/2022
Pressemeddelelse
Madrid, juli 2022
Nippon Gases Europe udgiver bæredygtighedsrapport for 2022
Nippon Gases, den europæiske gren af Nippon Sanso Holdings Corporation, som er din strategiske partner inden for industrielle og medicinske gasser, har udgivet sin bæredygtighedsrapport for regnskabsåret, der slutter i marts 2022. Rapporten, som er verificeret af Ernst & Young, redegør for den påvirkning, vores virksomhed og løsninger har på miljøet og de lokalsamfund, hvor vi driver forretning, med udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, der fungerer som en køreplan for, hvordan vi sikrer en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI).

 

Som virksomhed mærker vi stadig konsekvenserne af den globale pandemi, og vi opererer i et usikkert samfundsøkonomisk klima, men vi har alligevel formået at overgå forventningerne, hvad angår de fleste af vores mål inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som dækker de tre områder, der knytter sig til vores filosofi ‘Proaktiv, innovativ og samarbejdsorienteret’, som udgør søjlerne i vores strategi og endemålet med vores bæredygtighedsdagsorden: at skabe bedre leveforhold ved hjælp af gasteknologi.

 

I forlængelse af initiativerne fra det foregående regnskabsår har vi lanceret vores nye midtvejsplan for bæredygtighed for regnskabsårene 2022-2026, hvor vores bæredygtighedsinitiativer gennem medlemskab af uafhængige organisationer som Ecovadis, Responsible Care og FN's Global Compact evalueres af uafhængige tredjeparter. “2022 har været en periode, hvor virksomheden har bevist sit værd og er kommet stærkt tilbage i forhold til sidste år”, siger Eduardo Gil, administrerende direktør for Nippon Gases.

 

“Vores primære fokus ligger på at opfylde dagens behov uden at gå på kompromis med fremtiden. Vores bæredygtighedsrapport indeholder de mål og milepæle, vi skal nå for at forebygge global opvarmning, forbedre luft- og vandkvaliteten, reducere mængden af affald og – for at stille det enkelt op – minimere ikke alene virksomhedens eget men også vores kunders og leverandørers klimaaftryk.”

 

Den rapport, vi har udgivet i dag, beskriver vores fortsatte engagement og fremskridt, når det gælder vores fokusområder inden for bæredygtighed, herunder ressourceoptimering, energieffektivitet, vandforbrug, affaldshåndtering, reduceret udledning af drivhusgasser (valideret og godkendt af et akkrediteret konsulentfirma) og bæredygtige teknologiske løsninger til kunderne. Indholdet følger kravene i EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

 

I bæredygtighedsrapporten lægger vi vægt på vi vores engagement i sikkerhed – som er virksomhedens førsteprioritet – overholdelse af myndigheds- og lovkrav, etisk adfærd, diversitet, talentudvikling og engagement i lokalsamfundet. Disse ikke-finansielle mål og tiltag er kerneelementer i Nippon Gases' integrerede bæredygtighedsstrategi.

 

Endelig fortsætter vi, på grund af de økonomiske problemer i Europa, som er blevet forværret af krigen i Ukraine, samarbejdet med statslige og ikke-statslige humanitære initiativer om at bidrage til at afhjælpe millioner af menneskers lidelser. For hos Nippon Gases “ser vi foran os en mere bæredygtig fremtid for alle, på alle måder.”

 

Du kan læse mere om Nippon Gases' langsigtede bæredygtighedsvision og -mål samt se hele rapporten ved at besøge nippongases.com/sustainability-report.