NSHD og Nippon Gases har underskrevet FN's Global Compact

25/02/2022
Madrid, februar 2022
Pressemeddelelse
Nippon Sanso Holdings Corporation og Nippon Gases underskriver FN's Global Compact, som er en frivillig indsats for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

                                       UNGC

Som en del af vores engagement i bæredygtighed har Nippon Sanso Holdings Corporation (herefter "NSHD") - vores moderselskab i Japan - og Nippon Gases tilsluttet sig United Nations Global Compact-initiativet (herefter "FNGC").

 

Både den globale koncern og dens europæiske selskab registrerede sig som medlemmer i januar 2022, hvor NSHD også blev medlem af Global Compact Network Japan.

 1. 
Hvad er FN's Global Compact?

FNGC er en frivillig indsats fra virksomheder og organisationer for at optræde som gode medlemmer af samfundet og deltage i skabelsen af en global ramme for bæredygtig vækst ved at udvise ansvarligt og kreativt lederskab. Virksomheder og organisationer, der har underskrevet FNGC, skal overholde og praktisere ti principper inden for de fire områder menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og bekæmpelse af korruption i forbindelse med udviklingen af deres virksomhedsstrategier og aktiviteter.


Ved at underskrive FNGC giver vi klart udtryk for vores holdning som virksomhed og vil yderligere fremme initiativer til at bidrage til et bæredygtigt samfund baseret på vores koncernvision: 
Vi sigter mod at skabe social værdi gennem innovative gasløsninger, der øger den industrielle produktivitet, forbedrer menneskers velfærd og bidrager til en mere bæredygtig fremtid."

 

2. De fire områder og de ti principper i FN's Global Compact

 

Område

Princip

Menneskerettigheder

Virksomhederne skal

Princip 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder;

Princip 2. Sørge for, at de ikke er medskyldige i menneskerettighedskrænkelser.

Arbejdskraft

Virksomhederne skal

Princip 3. At opretholde foreningsfriheden og den effektive anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger;

Princip 4. Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde;

Princip 5. Effektiv afskaffelse af børnearbejde;

Princip 6. Afskaffelse af forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Miljø

Virksomhederne skal

Princip 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8. iværksætte initiativer til fremme af større miljøansvar;

Princip 9. Tilskynde til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Bekæmpelse af korruption

Virksomhederne skal

Princip 10. Arbejde mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Som deltager i initiativet opfordrer vi dig til at besøge vores profil på FN's Global Compact-websted.

 

Hvis du vil vide mere om vores langsigtede bæredygtighedsforpligtelse, kan du besøge nippongases.com eller download vores bæredygtighedsrapport på nippongases.com/sustainability-report.

 

Du kan få flere oplysninger om Nippon Sanso Holdings Corporation på nipponsanso-hd.co.jp