Rengøring med
tøris

Tøris blasting - den mest effektive løsning til en grundig rengøring.

Se Lars fortælle om tøris, og hvordan det blandt andet bruges til rengøring:
Tøris rengøring er den bedste metode til at rengøre og vedligeholde dine faciliteter, maskiner og industrielle processer.
Rengøring med tøris
Brug af trykluft til at blæse tørre pellets mod en overflade giver en effektiv metode til at rense og fjerne belægninger fra overflader.
Tøris pellets, ofte kaldet cryo pellets, er små stykker komprimeret tøris på størrelse med riskorn.
Tøris pellets, ofte kaldet cryo pellets, er små stykker komprimeret tøris på størrelse med riskorn.
Virkemåde

Tøris pellets har en temperatur på ca. -79oC. Når de rammer overfladen, der skal rengøres, absorberer de varme og sublimerer. Belægningen på overfladen afkøles lokalt, bliver skør og revner, når kulden får den til at krympe.

Mekanisk effekt

Skørhed og revner i belægningen, der skal fjernes, tillader konstant tilsatte tøris pellets at trænge ind. Ved sublimering er der en volumenstigning på 6-700 gange. Dette giver en eksplosiv effekt, som fører til en fuldstændig fjernelse af belægningen, som derefter blæses væk af trykluften. .

Processen har ingen slibende effekt, fordi sublimering sker i det øjeblik, gasfilmen omkring hver enkelt pellet rører overfladen. Der vil således ikke være nogen fysisk kontakt mellem pillerne og overfladen.

Reducerer tid og omkostninger

Tøris piller går direkte fra fast stof til gas, efterbehandling som tørring og opsamling af blæsemedie er derfor overflødig.

 

– Ingen slibning af overfladen

– Kan bruges på følsomme overflader

– Demontering kan i mange tilfælde undgås

– Undgå brug af kemikalier

– Efterlader intet affald andet end det afblæste materiale

 

 

Gasser, vi bruger
Tøris, den faste form af kuldioxid, accelereres i en trykluft- eller nitrogenstrøm og rettes mod en overflade for at rengøre den.
Nippon Gases er førende på tørismarkedet og har den rigtige løsning til din virksomhed.
Nitrogen
Den inerte gas par excellence.
Kuldioxid
Alle slags løsninger.
Har du brug for en ekspert i tøris?
Hos Nippon Gases har vi udviklet forskellige kvaliteter af gasser, der kan tilpasses dine anvendelsesformål. Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at få mest muligt ud af det.