Tilknyttet udstyr til laboratorier

Mere end blot gasforsyning.

Standardløsninger til udstyr og specialfremstillede udstyrsløsninger til alle dine gasapplikationer.

Al den omhu, der tages for at levere en stabil gas eller gasblanding med høj renhed, kræver det rigtige håndteringsudstyr for at transportere produktet sikkert til dit anvendelsesformål og brugerpunkt. Med årtiers viden om og ekspertise inden for gas udviklede vi sammen med anerkendte producenter af udstyr til gashåndtering en række standardudstyrsløsninger, der kan håndtere de fleste af dine almindelige anvendelsesformål.

X
Sikre og pålidelige udstyrsløsninger
X
Mange års ekspertise inden for gashåndtering
X
Standardiseret og modulopbygget design
Din gasinstallation bliver lige så god som det udstyr, der anvendes til at håndtere det.
Kritiske aspekter for det rigtige udstyr
Funktionelle aspekter

Af sikkerhedsmæssige årsager og lokale bestemmelser installeres gasflasker for det meste på et centralt sted.
Gassen eller gasblandingen overføres fra cylinderen til anvendelsesstedet ved det angivne tryk og den angivne strømningshastighed, men også med de oprindelige specifikationer, der er indeholdt i og specificeret på flaskerne.

Sikkerhedsaspekter

Udstyret skal indeholde en konstant, der reduceres på brugsstedet.

 

Med udgangspunkt i det høje tryk i flasken skal udstyret indeholde en konstant, der reduceres på brugsstedet, samtidig med at der sikres tæthed for at undgå forurening af arbejdsmiljøet forårsaget af de anvendte gassers ofte farlige egenskaber, såsom antændelighed, toksicitet og ætsende virkning.

Kvalitetsaspekter

Indtrængen af omgivende urenheder, som f.eks. O2 og H2O (tilbagekastning),

 

i et gashåndteringssystem medfører forværring af stabiliteten af bestemte kalibreringsblandinger og forurening af gasser med høj renhed. Udstyrets og hele installationens tæthed (rør, tilslutningspunkter, svejsede punkter osv.) skal garanteres og certificeres. Nippon Gases angiver en lækagehastighed på mindre end 10 mbar l/s helium for alle deres standardudstyrskomponenter.
Standardudstyrsprogram
Standardudstyrsprogrammet er et komplet program, der omfatter alle grundlæggende krav til en sikker og kvalitativ håndtering af alle dine specialgasapplikationer, som findes vedrørende elektropoleret rustfrit stål 316L eller forkromet messing.
Trykregulatorer

Trykregulatorer fås som enkelttrins- og dobbelttrinsdesign. Dobbelttrinsregulatoren anvendes til formål, hvor der kræves et konstant udgangstryk.

Regulatorer til brugsstedet

Regulatorer til brugsstedet er kompakte enkelttrinsregulatorer til brug tæt på anvendelsesstedet. Den kan monteres på et vægpanel eller på en vægmonteret afspærringsventil, så du har mulighed for at skifte mellem regulatorer fra den ene bruger til den anden. Vi tilbyder forskellige retnings- og tilslutningsmuligheder til indløb og udløb.

Typer af ventiler
Membranreguleringsventil

Gasfordelingspaneler

Vi tilbyder tre standardløsninger, der omfatter de fleste gasapplikationer:

Panel 01

Panel til tilslutning af én cylinder af en inert og ikke brændbar gas af middel kvalitet. Det har ingen renseanordning.

Panel 02

Panel til tilslutning af én cylinder af en inert og ikke brændbar gas af middel og høj kvalitet. Det har en renseanordning, der benytter den tilsluttede gas.

Panel 03

Panel til tilslutning af én cylinder af giftig, ætsende eller brændbar af middel til høj kvalitet. Det har en tværgående renseanordning, der benytter en inert hjælpegas, som f.eks. nitrogen 6.0

Omskiftersystemer

Et omskiftersystem er et gasforsyningspanel til tilslutning af to flasker med en automatisk omskifter, der sikrer en kontinuerlig gasforsyning.

 

Det kan udvides til tilslutning af flere flasker på hver side og anvendes til gasser af middel til høj renhed og udstyres med renseanordning.

Forsyningsmuligheder
Flaske
Batteri
PAG
Cryobeholder
Flydende
Tank
Liquid

Slide to learn about Nippon Gases over time

Tjenester

With the exception of Nietzsche, no other madman has contributed so much to human sanity as has Louis Althusser. With the exception of Nietzsche, no other madman has contributed so much.

Eduardo Gil

President of Nippon Gases Europe

Customised solutions

If you do not find your answer in our standard solutions. No worries, Nippon Gases’ field service technicians are available to assist you from concept to execution based on your applications, requirements, budget and safety related aspects.

Har du spørgsmål?
Hos Nippon Gases kaldes vi ikke uden grund "The Gas Professionals", så giv os et kald, da vi altid er her for at hjælpe med løsninger.