Behandling af udluftningsgas

Løsninger til behandling af udluftningsgas og emissionskontrol.

VOC-genvindingsteknologi

Flydende nitrogen kan bruges sammen med kryogent genvindingsudstyr til at fjerne og genvinde flygtige, organiske forurenende stoffer fra processtrømmen. I mange tilfælde kan det genvundne produkt genbruges i produktionsprocessen. Hvis det drejer sig om en indirekte køleproces, kan gasformigt nitrogen genbruges i raffinaderier i deres nitrogensystemer.

Vores løsning
Nippon Gases har en bred erfaring inden for raffineringsindustrien over hele verden. Med vores hjælp kan du forbedre dine enheders gennemløb og reducere udledningerne.
Kun på denne måde kan vi hjælpe dem med at maksimere både udbytte og produktion og således opnå både deres drifts- og miljømæssige mål. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger, fra lav til høj strømning, systemer med direkte kryokondensation og høj belastning, eller systemer med lav belastning baseret på adsorption på aktivt kul med tør regenerering.
Vi designer og kundetilpasser systemer, med og til vores kunder, for at opfylde deres specifikke behov.

Vi analyserer hvert enkelt tilfælde i detaljer for at sikre de bedste resultater med hensyn til produktion og produkter med fremragende kvalitet.

Forsyningsmuligheder
Flaske
Batteri
PAG
Cryospand
Flydende
Cryobeholder
Flydende
Tank
Liquid

Testing

Har du spørgsmål?
Hos Nippon Gases kaldes vi "The Gas Professionals", fordi vi kan fjerne enhver form for tvivl.