Dambrug

INDUSTRIEL GASFORSYNING TIL DAMBRUG

Oxygentilførsel til hav- og ferskvand

Vi har oxygentilførsel til både hav- og ferskvand. Hydrox DMT-tilførsel bruges både til central og individuel oxygenning på tankniveau. Vores oxygentilførsel til havvand opløser effektivt oxygen uden brug af ekstra trykforøgelsespumpe.

Gas- og udstyrsløsninger
Vi har viden om, hvordan gassen skal bruges for at beskytte fiskens miljø og give optimale driftsforhold. Ud over leverancer af gas- og tankanlæg bidrager vi også med effektive udstyrsløsninger til vores opdrætskunder. Vi leverer både flydende oxygen og komprimerede gasser. Vi har viden om, hvordan gassen skal bruges for at beskytte fiskens miljø og give optimale driftsforhold.

Hvis der er mulighed for at tilkoble gas fra en anden gaskilde, f.eks. flaskebatterier, vil det reducere risikoen for uforudsete hændelser. Et back-up-kabinet kan blive en fornuftig sikring og sørge for en sikker gasforsyning. Løsningen er særlig anvendelig i fiskebrug.

Indhold
Kabinettet indeholder blandt andet spærreventiler, trykregulator med god kapacitet og overtryksventiler. Det er designet efter principperne for god ingeniørpraksis.

Gasflaskerne kobles til højtrykslange på 200 bar ved indgangen til kabinettet. På udgangen af kabinettet tilkobles stålslange til tilslutning efter fordamper. Alle komponenter er renset for oxygen.

Slangerne leveres i standardlængder. Andre slangelængder kan også leveres på forespørgsel. Kabinettet har inspektionsvindue i døren. Back-up-kabinet til andre gasser end oxygen kan leveres på forespørgsel.

Installation
Kabinettet skal monteres af personale med viden om oxygensikkerhed. Installationen skal som minimum lækage- og funktionstestes efter montage. Udførende/kontrollerende personale skal have viden om aktuel lovgivning.

Kontrol
Kabinettet og installationen skal kontrolleres regelmæssigt.

GASSER TIL DAMBRUG

Oxygen Oxygen Oxygen

Kuldioxid er et vigtigt middel til kryogen køling og frysning og beskytter smag og konsistens af fødevarer ved at opretholde den korrekte temperatur. Kuldioxid reducerer også behovet for konserveringsmidler i emballerede produkter.

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Oxygen anvendes i akvakultur for at få høj fiskeproduktion og fiskesundhed. Yara Praxairs oxygen er også vigtig til at forhøjede niveauet af opløst oxygen til bedre udluftning og aerob nedbrydning i væskestrømmen fra spildevand med madrester.

INDUSTRIGASSER TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Akvakultur

Med oxygen fra Nippon Gases kan dambrugere øge tankkapaciteten med forbedrede vækstrater og fisketæthed. Vores systemer giver også gode resultater for reje- og fiskeopdræt – sundere damme og større udbytte, selv med en accelereret vækstcyklus.

Frysning og køling

Vi tilbyder et komplet sortiment af nedfrysning og køleanlæg og kan designe og bygge et brugerdefineret system til at opfylde dine specifikke behov. Hos Nippon Gases kan du regne med at få et system designet til at maksimere både præstation og produktion.

Nippon Gases har sammen med kunder udviklet Super GreenTM til lufttransport af hele fisk.

CO2-sne

Køl fødevarer med CO2-sne. Vores CO2-systemer er en økonomisk og præcis måde at fjerne varmen. Takket være mange sneapplikationer kan du bestemme den nøjagtige præcise mængde, mønster og form, som dækker dit kølebehov.

Pakning i modificeret atmosfære

Forlæng holdbarheden af dit kød, dit bagværk og dine frugter og grøntsager. Med over 200 specialgasblandinger til emballering af fødevarer kan vi hjælpe fødevareproducenter og pakkerier med at vælge den rigtige løsning, der passer til deres specifikke behov.

INDUSTRIELLE TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE FISKEOPDRÆTNINGSINDUSTRIEN

Vi gør mere end at levere industrigasser og applikationer til dambrug. Vi hjælper dig med at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række industrielle serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning, så du kan fokusere på at være så produktiv og effektiv som muligt.

Se vores portefølje af serviceydelser