Energi

INDUSTRIEL GASFORSYNING OG TEKNOLOGI TIL ENERGIINDUSTRIEN

Kraftforsyning, der sætter gang i verden

Overalt ser man gasser og applikationer fra Nippon Gases på hårdt arbejde for at forsyne kraft til de industrier, der støtter vores hverdag. Fra at levere hydrogen, der driver biler, busser og gaffeltrucks, til at opbygge og drive oxygenforsyningsenheder i verdensklasse til forgasning, til at medvirke i produktionen af den næste generation af biobrændstoffer og biobaserede kemikalier leverer vi mere værdi til vores kunder med lavere samlede ejeromkostninger. Fordi det er vigtigt at opfylde nutidens behov for energi, men endnu vigtigere at opfylde fremtidens efterspørgsel. Derfor fortsætter vi med at udvikle og fremme industrielle applikationer, forsyningssystemer og teknologier, der reducerer emissioner og forbedrer effektiviteten, for at forsyne en renere fremtid.

Se, hvordan vi hjælper relaterede industrier.

Olie og gas 
Raffinering
Vand- og spildevandsbehandling

INDUSTRIGASSER TIL ENERGIINDUSTRIEN

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Som inert industrigas anvendes nitrogen som et blokeringsmiddel til at adskille følsomme produkter og processer fra luft. Det anvendes også som rensemiddel i rør og udstyr for at forhindre forurening.

Oxygen Oxygen Oxygen

Når oxygen bruges i stedet for luft, kan det øge ydelsen og kapitaleffektiviteten i mange industrier. Det bruges ofte i kedler og procesvarmeanlæg, industrielle fermentorer og forgasningsprocesser for at forbedre produktiviteten.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen er energikilden i brændselsceller. Det bruges også i biobrændstof- og kemibehandling og kan forbedre køleydelsen for forsyningsgeneratorer.

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Kuldioxid bruges som reaktant i flere biologiske processer til fremstilling af vigtige kemiske byggesten.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER TIL ENERGIINDUSTRIEN

Forbrænding forbedret med oxygen

Vores patenterede applikationer til forbrænding forbedret med oxygen kan medvirke til at sænke NOx-emissioner i dine industrielle kedler, ovne og opfyrede varmeenheder med op til 70 %. Og når du brænder brændstoffer med høj fugt og høj aske kan denne teknologi øge produktionen til den beregnede kapacitet og samtidig stabilisere og forbedre flammeydelsen. Uanset applikationen er Nippon Gases' forbrænding forbedret med oxygen designet til at hjælpe dig med at generere renere strøm hurtigere.

Nitrogenudvaskning

Fjern skadelige opløste gasser fra dine procesvæsker med vores applikation til Nitrogenudvaskning. Sammen kan vi skræddersy et system, der vil opfylde dine renhedskrav.

Direkte oxygenindsprøjtning

Nippon Gases patenterede teknologi til direkte oxygenindsprøjtning forbedrer oxygenoverførselsmængder, produktionskapacitet og produktivitet. Det reducerer også skumning og oversvømmelse i dine oxygenbegrænsede aerobe fermenterings- og formeringsreaktorer.

VOC-behandling og - genvinding

Med flydende nitrogen som et indirekte kølemiddel kan denne applikation kondensere flygtige organiske forbindelser (VOC) i dine processtrømme og genvinde værdifulde produkter for din virksomhed, mens nitrogen udnyttes til rensnings- og blokeringsoperationer.

Oxygen til forgasning

Med mere end 100 års erfaring i at designe, bygge og gennemføre erhvervsmæssige luftseparationsenheder har Nippon Gases teknologien og den tekniske kompetence, der kræves til at levere den mest effektive, pålidelige og prisfornuftige Oxygenforsyning til dine forgasningsbehov.

Hydrogen til brændselsceller

Med mere end 100 års erfaring i at designe, bygge og gennemføre erhvervsmæssige luftseparationsenheder har Nippon Gases teknologien og den tekniske kompetence, der kræves til at levere den mest effektive, pålidelige og prisfornuftige Oxygenforsyning til dine forgasningsbehov.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL ENERGIINDUSTRIEN

Vi gør mere end at levere industrigasser og applikationer til energiindustrien. Vi hjælper dig med at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række industrielle serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning, så du kan fokusere på at være så produktiv og effektiv som muligt.

Se vores portefølje af serviceydelser