Kemikalier

LEVERING AF INDUSTRIGAS OG SERVICE TIL DEN KEMISKE INDUSTRI

Om at skabe en positiv reaktion

Det drejer sig ikke kun om kemikaliet. Det handler om reaktionen – kombinationen af uafhængige ting for at skabe noget nyt og innovativt. Hos Nippon Gases er det præcist sådan, vi arbejder med de kemiske virksomheder, vi betjener. Vi sælger ikke bare gasser til dig, vi arbejder sammen med dig for at udvikle nye måder til at forbedre din proces, opfylde dine miljømål og sænke dine produktionsomkostninger. Vi har ekspertisen og erfaringen til at udvikle, implementere og drive meget pålidelige og effektive forsyningssystemer. Og vi leverer industrigasser, serviceydelser og applikationer, der hjælper dig med at fremme produktionen af dine kemikalier.

Se, hvordan vi hjælper relaterede industrier.

Vand- og spildevandsbehandling

INDUSTRIGASSER TIL DEN KEMISKE INDUSTRI

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Kuldioxid anvendes som råmateriale i den organiske og uorganiske kemiske produktion og kan erstatte farlige opløsningsmidler i kemiske syntese- og separationsprocesser.

Kulmonoxid Kulmonoxid

Kulmonoxid er en af de grundlæggende byggesten for en række større industrielle kemikalier såsom methanol, eddikesyre, isocyanater, oxoalkoholer og et væld af andre vigtige kemikalier.

Helium Helium Helium

Fordi helium selv ved meget lave temperaturer forbliver i gasfase, bruges det til at detektere utætheder i kemiske processer og til at køle analytisk udstyr.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

I den kemiske sektor bruges hydrogen primært til fremstilling af ammoniak og methanol, men er også afgørende i fremstillingen af en lang række andre vigtige produkter, herunder anilin, cyclohexan og en række ikke-spiselige olier, plast og isoleringsmaterialer.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Når nitrogen anvendes som trykgas, kan det hjælpe med at drive væsker igennem rørledninger. Det bruges især også til at beskytte oxygenfølsomme materialer mod atmosfæren og eksplosionsfare.

Oxygen Oxygen Oxygen

I sin reneste form bruges oxygen til at producere mange vigtige kemikalier såsom ethylenoxid og titandioxid. Det bruges også til at øge produktionskapaciteten og -effektiviteten for oxidationsprocesser.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER OG LØSNINGER TIL KEMISK PRODUKTION

Direkte oxygeni-injection

Vores proces til direkte oxygen-injection er en let gennemførlig og kosteffektiv løsning, der sikrer en markant forøgelse af oxygenindløningen i fermenteringsprocesser.

Forbrænding forbedret med oxygen

Med tilsætning af blot en minimal mængde oxygen til dine forbrændingsprocesser kan de konkurrerende krav mellem din produktivitet og dine miljømål afbalanceres. Vores forbrænding forbedret med oxygen er en omkostningseffektiv industriel applikation, og det er et godt alternativ til projekter, hvor flaskehalse skal fjernes, og kapaciteten øges.

Reaktorkøling

Hvis du kræver lave temperaturer eller hurtig nedkøling, kan vores systemer med direkte kontakt, indirekte kontakt og injektionskøling være nøglen til at frigøre produktivitet.

Nitrogenstripping

Du kan rense dine procesvæsker med vores nitrogenstrippingsystemer og -applikationer. Sammen kan vi skræddersy en løsning, der vil opfylde dine renhedskrav.

Inertisering - Laminar

Vores teknologi til inertisering med laminarbarriere anvender et lag af gasformig nitrogen under termoformningsprocessen for at hjælpe dig med at producere støbte dele og plastfolie med højere overfladekvalitet og reducerede kasseringsmængder.

Bearbejdning og recycling af organiske opløsningsmidler

Vores højeffektive anlæg sikrer en meget høj renhed i de genvundne opløsningsmidler - til lave driftsomkostninger.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL DEN KEMISKE INDUSTRI

Vi gør mere end at levere industrigasser, forsyningssystemer og applikationer til den kemiske industri. Vi arbejder med dig for at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række industrielle serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning og forbedre dine processer.

Se vores portefølje af serviceydelser