Medicin og bioteknologi

GASFORSYNING OG -SYSTEMER TIL MEDICIN- OG BIOTEKNOLOGIINDUSTRIEN

Håndtering af medicinske cylindere i forbindelse med COVID-19

For at hindre spredning af coronavirus beder vi dig sikre, at alle medicinske cylindere er desinficeret inden de sendes tilbage til os. 

 Vi anbefaler følgende metode til overfladedesinficering: 

 Såfremt der er synlige sekreter: 

  • Vask med lunkent vand og sæbe (vand max 50°C) – tilsæt IKKE klorholdige midler, og vask ikke direkte i lyn-koblinger eller gasudtag. Anvend f.eks. UNIVERSAL klude.
  • Desinficer hele overfladen. Anvend klud med 70% Isopropanol/Ethanol og 30% vand. Anvend IKKE spray. Anvend f.eks. ETHANOL DISINFECTION klude.

Øvrige medicinske cylindere:

  • Desinficer hele overfladen. Anvend klud med 70% Isopropanol/Ethanol og 30% vand. 
    Anvend IKKE spray. Anvend f.eks. ETHANOL DISINFECTION klude.

I øvrigt henvises til EIGA dokument 'Guidelines for cleaning externally contaminated medical gas containers', som findes ved at klikke her.

Styr processen. Find kuren.

Hos Nippon Gases leverer vi kritiske gasser og kryogener, der støtter den daglige drift for vores farmaceutiske og bioteknologiske kunder. Fra forskning og udvikling via opskalering og til fuld produktion har vi gasserne du skal bruge, og på den måde, du bruger dem. Og Nippon Gases erfaring går langt ud over gasforsyningen. Vores avancerede viden og erfaringer i gas-væske-blanding og styring af temperatur kan hjælpe dig med at opnå en mere reproducerbar og ensartet proces og kvalitet til lavere omkostning. Så uanset om din opgave er lægemiddelforskning, procesudvikling, produktion, kvalitetskontrol, styring af cellekulturer eller ethvert andet aspekt af branchen, kan Nippon Gases' brede gasportefølje, applikationsinnovation og distribution hjælpe med at styre processen, så du kan fokusere på at finde en kur.

 

Se indlægssedler for medicinsk gasser her:

Indlgsseddel-Medicinsk-dinitrogenoxid

Indlgsseddel-Medicinsk-luft

Indlgsseddel-Medicinsk-oxygen-komprimeret

Indlgsseddel-Medicinsk-oxygen-kryogen

 

Se, hvordan vi hjælper relaterede industrier.

Sundhedspleje
Laboratorier
Vand- og spildevandsbehandling

MEDICINSKE GASSER TIL MEDICIN- OG BIOTEKNOLOGIINDUSTRIEN

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Gasformigt nitrogen er almindeligt anvendt til blokering, og det kan beskytte en proces mod fugtindtrængen, oxidering, nedbrydning og forurening. Yderligere anvendelser omfatter rensning, trykoverførsel, blanding og opsamling af luftemissioner. Kryogent flydende nitrogen anvendes til at styre temperaturen i reaktorkølingsapplikationer og til at konservere biologiske prøver.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen er kritisk for cellevækstapplikationer og bruges i fermentorer og bioreaktorer.

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Kuldioxid anvendes på hele det farmaceutiske marked. Som en gas bruges det i inkubatorer til bænktoppe. Inden for fremstilling anvendes det i meget kritisk væskekromatografi. Og i spildevandsrensning bruges det til pH-kontrol med egenbuffer.

Tøris Tøris Tøris

Ved temperaturer på -79 °C leverer tøris den nødvendige kølekapacitet til at transportere temperaturfølsomme produkter.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER TIL MEDICIN- OG BIOTEKNOLOGIINDUSTRIEN

Lyophilization

Frysetørring

Nippon Gases fremskridt inden for teknologien til frysetørring baseret på flydende nitrogen har givet kunderne større driftsmæssig fleksibilitet, forbedret pålidelighed og mindre vedligeholdelsesbehov. Vores patenterede NCOOL™-varmeveksler har en køleeffektivitet på over 95 % og bruger betydeligt mindre nitrogen end alternative kryogene køleanlæg. Nippon Gases NCOOL-teknologi har høj turndown-kapacitet, et kompakt design og miljøvenlig drift, og den er ideel til nutidens krævende frysetørringskrav.

Lyophilization  Webinar Thumbnail

ControLyo™ - Nucleation on Demand

Ved at gennemføre samtidig nucleation af alle hætteglas i frysetørringskammeret kan vores ControLyo ™-teknologi levere forbedret produktensartethed, -kvalitet og -udbytte og samtidig reducere cyklustiderne med op til 40 %.

Direct Oxygen Injection

Direkte oxygenijection til fermentering

Med direkte oxygeninjection og egen teknologi til fordeling af oxygenen kan Nippon Gases hjælpe med at overvinde begrænsninger for opløst oxygen og udvide produktiviteten af aerob fermentering med op til 65%.

Reaktorkøling med NCOOL

Det nitrogenbaserede NCOOL tilbyder dig meget hurtig og præcis kontrolleret køling. NCOOL er i stand til at udnytte den maksimale kølleefekt af nitrogenen (>95%). NCOOL kan ofte anvendes sammen med bestående systemer og giver betydelig reduktion af driftsomkostninger og mindre krav til vedligehold.

Bearbejdning og recycling af organiske opløsningsmidler

Vores højeffektive anlæg sikrer en meget høj renhed i de genvundne opløsningsmidler - til lave driftsomkostninger.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL MEDICIN- OG BIOTEKNOLOGIINDUSTRIEN

Vi gør mere end blot at levere industrigasser, applikationsekspertise og produkter til medicin- og bioteknologiindustrien. Vi hjælper dig med at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning, så du kan fokusere på at finde en kur.