Papirmasse og papir

INDUSTRIEL GASFORSYNING OG SERVICEYDELSER TIL PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN

Omskrivning af reglerne om rent papir

Et rent ark papir kan inspirere til en idé. Men hos Nippon Gases er vores ideer inspiration for renere papir. Efterhånden som nye miljøbestemmelser indføres for at håndtere papirmasse- og papirmølleudledningen, henvender flere og flere virksomheder sig til Nippon Gases for at få en løsning. Vi tilbyder strategier og industrielle serviceydelser, der både er økonomiske og miljøbevidste. Vores industrigas- og væskeblandingsekspertise leverer midler til møller, så de kan øge produktionen, sænke driftsomkostningerne og overholde de nyeste miljøstandarder. Lad os hjælpe dig med at gøre dit papir renere.

Se, hvordan vi hjælper relaterede industrier.

Vand- og spildevandsbehandling

INDUSTRIGASSER (KULDIOXID, OXYGEN) TIL PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen kan hjælpe dig med at overholde strenge miljøkrav ved brug i forbindelse med aflignificering, oxidativ udvinding og behandling af spildevand.

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Kuldioxid er en industrigas, der anvendes i papirmasse- og papirindustrien til at kontrollere pH-niveauer, forbedre papirmasseudbyttet og vaske papirråmasse og blegning af papirmasse.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER OG LØSNINGER TIL PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN

Aflignificering og blegning

Tag skridtet mod total klorfri papirmasseproduktion via vores industrielle løsninger med oxygendelignificering og ozonblegning.

Vask

Øg produktionshastigheden for bleget kraftcellulose med op til 15 % med vores system til råmasseskylning og genvinding.

Oxidation af hvidlud

Vores oxygen kan bruges til at sikre effektiv oxidation af hvidlud – skabe alkaliske kilder, der er nyttige til blegnings- og delignificeringsprocesser.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRIEN

Hos Nippon Gases hjælper vi dig med at optimere din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse kan vi tilbyde en vifte af serviceydelser, der hjælper dig med at styre din gasforsyning og beskytte dine produkter, så din virksomhed i sidste ende bliver mere produktiv.

Se vores portefølje af serviceydelser