Raffinering

FORVENTNINGER TIL RAFFINERING

Forventninger til raffinering

Kombiner 50 års erfaring med en standard hydrogenkapacitet på over 1 milliard kubikfod pr. dag, og så har du en leverandør med både erfaring og omfang, der kan hjælpe dit raffinaderi med at få succes i dagens udfordrende miljø. Hydrogen spiller en væsentlig rolle i at producere transportbrændstof med renere forbrænding, og vi ved, hvordan denne kritiske industrigas leveres til dig sikkert og effektivt. 

Vores team tilbyder årtiers erfaring inden for teknik, udførelse og drift for yderst effektive og pålidelige hydrogenproduktionsanlæg, genvindingssystemer og ledningsnet i hele verden. Vi tilbyder også unikke applikationsteknologier til raffineringsindustrien. Disse teknologier kræver minimal kapital, udnytter oxygen og andre industrigasser for at opnå øget procesenhedskapacitet og reducerer samtidig emissioner og forbedrer pålideligheden.

Se, hvordan vi hjælper relaterede industrier.

Kemikalier
Energi
Laboratorier
Olie og gas 
Vand- og spildevandsbehandling

INDUSTRIGASSER TIL RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen er afgørende i nutidens raffineringsindustri til opgradering af tunge råolier til raffinerede brændstoffer og som hjælp til at opfylde stigende krav til transportbrændstof.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen er meget anvendt i raffinaderier til at øge kapaciteten i anlæg til katalytisk krakning (FCC - Fluid Catalytic Cracking) og svovlgenvindingsenheder (SRU - Sulfur Recovery Units), øge kapaciteten og effektiviteten i procesvarmere og hydrogenanlæg og til at forbedre spildevandsrensning.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen er en industrigas, der anvendes til at isolere lagertanke og tømme rørledninger, og gassen kan også fjerne flygtige organiske forbindelser (VOC - Volatile Organic Compounds) fra spildevand og reducere emissioner af VOC.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER TIL RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Katalytisk krakning (FCC) Reduktion af FCC-emissioner

Reducer CO- og NOx-emissioner med op til 60 %, og øg driftsfleksibiliteten i din FCC-enhed med vores egen CONOx-applikation.

Oxygenberigelse til katalytisk krakning (FCC)

Øg regeneratorkapaciteten for din katalytiske krakningsenhed (FCC) med op til 35 % med vores oxygenberigelsesteknologi.

Forbrænding forbedret med oxygen

Når vores oxyfuelforbrændingsteknologi bruges til din opfyrede varmeenhed, falder brændstofforbruget, kapaciteten øges, og i sidste ende forbedres varmeenhedseffektiviteten, og NOx-emissionerne reduceres. Oxyfuelforbrænding er en fantastisk måde til at eliminere flaskehalse for en varmeenhed med minimal kapitalindsats.

Oxygenforbedret omdannelse

Opnå 10-15 % trinvis øget hydrogenproduktion fra din damp-methan omdannelsesanordning (SMR) ved hjælp af oxygenindsprøjtning i anordningens forbrændingsside.

Gasbehandling på raffinaderi

Omdan næsten enhver brændstofgasstrøm på et raffinaderi, herunder dem med høje niveauer af olefiner og tungere kulbrinter, til en acceptabel damp-methan omdannelsesanordning (SMR - steam methane reformer) eller gasturbineforsyning. Denne teknologi er også et godt alternativ til standardbrintbehandling for at reducere niveauerne af organisk svovl i brændstofgas for at opfylde de stadigt strengere miljømål. Hydrogen- og LPG-fraktioner kan også genvindes fra raffinaderiers brændstofgasstrømme med vores teknologi til raffinaderigasbehandling.

Oxygenberigelse af svovlanlæget

Forøg din svovlgenvindingsenheds kapacitet til oxygenindsprøjtning.

VOC-behandling og - genvinding

Med den samme kilde til flydende nitrogen, som allerede anvendes i raffinaderiet til purging og rensning, kan denne industrielle applikation kondensere flygtige organiske forbindelser (VOC) i en processtrøm, returnere værdifulde produkter til din drift og bevare nitrogen til rensning og purging.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL RAFFINERINGSINDUSTRIEN

Styring af energieffektivitet for damp-methan omdannelsesanordninger (SMR)

Vi har udnyttet årtiers erfaringer inden for damp-methan omdannelsesanordninger (SMR) til at udvikle en unik produktivitetspakke for at hjælpe dig med at identificere og reagere på faktorer, der påvirker din produktivitet og effektivitet, så du kan optimere din drift.

Optimering af hydrogen og energi

Vores specialister vil arbejde direkte sammen med dig for at identificere værdifulde muligheder for optimering til dit raffinaderis Hydrogensystem og energiforbrug og udvikle en strategi til forbedring af din samlede effektivitet.

Vi gør mere end at levere industrigasser, forsyningssystemer og applikationer til raffineringsindustrien. Vi arbejder med dig for at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række industrielle serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre dine industrielle gasforsyninger og balancen mellem Hydrogen og raffinaderibrændstofgas og forbedre den generelle drift af dit raffinaderi.