Vand- og Spildevandsbehandling

INDUSTRIGASSER TIL VAND- OG SPILDEVANDSBEHANDLING

Vi spilder ikke vand. Vi fornyer det.

Rent vand og miljøvenlige processer har stort fokus både i dagens samfund og hos os. Vores gasser kan bruges til behandling af bl.a. drikkevand, spildevand, procesvand og til sanering af oxygenfattige søer/oxygenfattigt vand.

Vi udvikler og leverer skræddersyede systemer for at hjælpe industrianlæg og kommuner med at opfylde deres mål for spildevandsstyring. Vi arbejder direkte sammen med vores kunder for at levere start til slut-behandlingsmetoder, fra behovsanalyse og behandlingsstrategi til udstyrsdesign, installation og industriel forsyning. Vi tilbyder en bred vifte af applikationer, der behandler og genbruger procesvand og samtidig maksimerer behandlingskapacitet, reducerer emissioner af flygtige organiske forbindelser, forbedrer sikkerheden og reducerer omkostningerne.

Hos Nippon Gases gør vi mere end bare at behandle spildevand. Efterhånden som den globale efterspørgsel på drikkevand stiger, og ferskvandsforsyningerne hurtigt forsvinder, fremmer vi industriel teknologi for at gøre denne livsvigtige ressource tilgængelig for en voksende befolkning. Alene sidste år hjalp Nippon Gases med at levere rent drikkevand til 25 millioner mennesker over hele verden.

INDUSTRIGASSER TIL VAND- OG SPILDEVANDSBEHANDLING

Oxygen Oxygen Oxygen

Når oxygen bruges som en industrigas, kan det supplere eller endog erstatte luften i luftningsbassinet for at maksimere behandlingskapaciteten, minimere VOC-emissioner, reducere lugt og skum og øge fleksibiliteten. Det bruges også som forsyningsgas til at generere ozon til vanddesinfektion og humusfjernelse (ozonbehandling). Oxygen kan også give en friskere smag i drikkevandet.

Kuldioxid Kuldioxid Kuldioxid

Kuldioxid er et sikkert alternativ til mineralske syrer og erstatter kemikalier, der anvendes til pH-reduktion – omkostninger sænkes, og anlægssikkerhed og -fleksibilitet forbedres.

INDUSTRIELLE APPLIKATIONER OG SYSTEMER TIL VAND- OG SPILDEVANDSBEHANDLING

pH-kontrol

Brug af CO2 medfører en proces som er enkel at styre samt at CO2 er et godt produkt relatert til arbejdsmiljø.

CO2 anvendes i stedet for mineralske syrer (HCl, H2SO4) når pH skal sænkes i alkalisk vand. Når CO2 tilføres vandet, øges bufferkapaciteten, som gør det enkelt at styre pH til den ønskede værdi.

Brug af CO2 medfører følgende fordele:

  • Stabil pH. Dannelse af bikarbonat (HCO3-) sikrer øget bufferkapacitet

  • Nemt at styre til ønsket pH

  • Ingen lokal forurening

  • Ud fra arbejdsmiljøhensyn er CO2 er bedre end mineralske syrer

  • Mindre korrosiv i forhold til ioner fra mineralske syrer

Reduktion af slam ved brug af ozon

Vores Lyso™-proces til reduktion af ozonslam er en økonomisk, højeffektiv industriel applikation, der reducerer mængden af overskydende faste stoffer, som genereres ved spildevandsrensning.

Ozone And Sludge Reduction

Luftning og lugtkontrol ontroll

Med vores system til Oxygenbehandling in-situ (I-SO™) opløses oxygen i f.eks. spildevand for at øge biobehandlingskapaciteten med over 100 %. Denne økonomiske industrielle applikation giver fremragende opløsning af faste stoffer, reducerer skumdannelse, øger niveauerne af opløst oxygen og nedsætter emissioner af og lugt fra flygtige organiske forbindelser.

Genkarbonering og remineralisering

Som en af verdens største leverandører af kuldioxid tilbyder vi alt, du skal bruge for at få førsteklasses vandbehandlingssystemer, og leverer komplet (analyse og) teknisk bistand for at afgøre, hvor meget kuldioxid der kræves for i tilstrækkelig grad at behandle vand, så det opnår en ønsket pH-værdi, og der genskabes et afbalanceret mineralniveau.

INDUSTRIELLE SERVICEYDELSER TIL VAND- OG SPILDEVANDSBEHANDLING

Nødservice til Oxygenbehandling

Vores nødservice til Oxygenbehandling in-situ (I-SO™) kan hurtigt levere midlertidig oxygenbaseret luftning for at løse problemer med vand- og spildevandsbehandlingskapacitet eller afvigelser som følge af ugunstige vejrforhold, strømafbrydelser, overdreven belastning, spild og vedligeholdelse af anlægget.

Vi gør mere end at levere industrigasser, teknologier og applikationer til vand- og spildevandsbehandlingsindustrien. Vi hjælper dig med at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning, så du kan fokusere på at gøre dit vand renere.

Vi gør mere end at levere industrigasser, forsyningssystemer og applikationer til den kemiske industri. Vi arbejder med dig for at optimere hvert trin i din proces. Fra rådgivning til implementering og anvendelse tilbyder vi en række industrielle serviceydelser, der hjælper dig med at overvåge og styre din gasforsyning og forbedre dine processer.

Se vores portefølje af serviceydelser