Løsninger til energi

"Grøn" energi, der er afledt af biomasse, kan opnås ved at renovere gamle kulfyrede kedler til fyring af primær biomasse.

O.E.C underbygger strategien om fyring af en blanding af biomassematerialer gennem renovering af gamle kulfyrede kedler.
O.E.C. mindsker mange af de problemer, der er forbundet med biomassefyring, så man undgår at overskride kapaciteten af sugetræksblæseren.
Gasser, vi bruger
Hos Nippon Gases bruger vi gasser til at finde løsninger på din virksomheds problemer. I energibranchen bruger vi hovedsageligt ilt til at afbøde de problemer, der er forbundet med konvertering til biomassefyring.
Oxygen
Væsentligt for livet.