JLA Foods ApS

JLA FOODS APS

JLA Foods ApS

Kort baggrundshistorie

En lille dansk kødproducerende virksomhed vandt en kontrakt på levering af forskellige kødprodukter til en forhandler. Produkterne skulle pakkes i modificeret atmosfære, og producenten skulle garantere kølekæden frem til forhandlerens butikker. Levering af gassen til MAP (Modificeret Atmosfære Pakning) var allerede på plads via vores konkurrenter. Nippon Gases blev bedt om at levere tøris til sikring af kølekæden, og det er her historien begynder ...

En god løsning

Efter at have udført første ordre på tøris kontaktede Nippon Gases kunden med henblik på et besøg. Formålet med dette besøg var at sikre, at tørisen blev brugt hensigtsmæssigt.

Med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer og flere tilsvarende kunder diskuterede vi ubrudte kølekæder med kunden. Vi identificerede den kritiske del af processen – hakning af kødet. Denne proces giver en uønsket temperaturstigning i produktet, hvilket giver yderligere vanskeligheder med at gennemføre kølekæden. Normalt ville løsningen på denne udfordring være at tilføre blanderen flydende gas, men dette kræver en omkostningstung gastank, og der var her tale om en lille producent.

Nippon Gases foreslog et alternativ med brug af vores fødevaregodkendte tøris i form af 3 mm pellets. Denne tøris doseres direkte i blanderen og sikrer den ønskede lave temperatur. Forslaget blev præsenteret for og valideret af kunden.

Kunden er efter dette blevet mere åben overfor eventuelle nye procesforbedringer. Resultatet er nu en stabil levering af tøris som det vigtigste element til køling i blandekværnen. Derudover står vi nu også for leveringen af MAP-gas.