Køb kuldioxid eller flydende kuldioxid, CO2

KØB KULDIOXID ELLER FLYDENDE KULDIOXID (CO2)

Vi tilbyder kuldioxid og flydende kuldioxid (CO2) i forskellige renhedsgrader og koncentrationer. Se nedenstående skema, og hent sikkerhedsdatablade for at få mere information om at købe kuldioxid hos Nippon Gases.

PRODUKTNAVN KONCENTRATION SIKKERHEDSDATABLAD
Kuldioxid (CO2) 99,9% Kuldioxid
Flydende kuldioxid 99,9% Flydende kuldioxid

Hos Nippon Gases udvikler vi de rette kvaliteter til de rette applikationer. Ring til os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.

ANVENDELSER AF KULDIOXID (CO2) EFTER BRANCHE

Fødevarer og drikkevarer

Kuldioxid (CO2) anvendes som et vigtigt kølemiddel til køling og frysning – det beskytter smag og konsistens af fødevarer ved at opretholde en korrekt temperaturkontrol. CO2 reducerer også behovet for konserveringsmidler i emballerede produkter, og det er en vigtig ingrediens i kulsyreholdige drikkevarer.

Olie og gas

Det er velkendt i olieindustrien, at kuldioxid kan anvendes i dit reservoir som en tertiær oliegenvindingsmetode. Hos Nippon Gases kan vi levere CO2-injektivitetstest, -pilotapplikationer og -fuldfeltprojekter. Vi leverer også CO2-tjenester til aktiveret væskefrakturering i konventionelle reservoirer til både horisontale og vertikale boringer med lang rækkevidde.

Papirmasse og papir

Kuldioxid er en industrigas, der anvendes i papirmasse- og papirindustrien til at kontrollere pH-niveauer, forbedre papirmasseudbyttet og vaske papirråmasse og bleget papirmasse.

Vand- og spildevandsbehandling

Kuldioxid er et sikkert alternativ til mineralske syrer og erstatter kemikalier, der anvendes til pH-reduktion – omkostninger sænkes, og anlægssikkerhed og -fleksibilitet forbedres.

Svejsning og metalbearbejdning

Kuldioxid blandes oftest med argon som beskyttelsesgas ved MAG svejsning.

Andre industrier, der anvender kuldioxid.

Kemikalier
Elektronik
Medicin og bioteknologi

KULDIOXID (CO2) FLASKER, BATTERIER, KRYOBEHOLDERE OG TANKE

Flasker, batterier og kryobeholdere

Til mindre, mere specialiserede applikationer tilbyder vi kuldioxid i flasker, batterier samt flydende i kryobeholdere i forskellige størrelser.

Levering i bulk

Gennem vores leveringssystem for bulk tilbyder vi et komplet sortiment af renheder og tankstørrelser til forsyning af flydende CO2.

Hvad er det rigtige for dig?

Nippon Gases kan levere gasser til de fleste formål – sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.