Køb flydende nitrogen, eller køb komprimeret nitrogen (N2)

KØB KOMPRIMERET NITROGEN (N2) ELLER FLYDENDE NITROGEN

Vi tilbyder komprimeret nitrogen og flydende nitrogen (N2) i en række renhedsgrader og koncentrationer. Se nedenstående skema, og hent sikkerhedsdatabladene for at få mere information om at købe flydende nitrogen og komprimeret nitrogen fra Nippon Gases.

PRODUKTNAVN KONCENTRATION SIKKERHEDSDATABLAD
Komprimeret nitrogen (N2) > 99,0 % Komprimeret nitrogen
Flydende nitrogen (N2) > 99,5 % Flydende nitrogen

Hos Nippon Gases udvikler vi de rette kvaliteter til de rette applikationer. Ring til os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.

ANVENDELSER AF NITROGEN EFTER BRANCHE

Svejsning og metalbearbejdning

Nitrogen bruges som en hjælpegas til laserskæring og plasmaskæring. Nitrogen bruges også ved TIG svejsning, der kræver en inaktiv atmosfære.

Metalproduktion

Som bære- og udblæsningsgas i stålproduktionen kan nitrogen bruges til at forhindre oxidering og er en nøglekomponent i varmebehandlingsprocessen.

Fødevarer og drikkevarer

Nitrogen er et vigtigt kølemiddel ved køling og frysning af mad. På grund af de ekstremt kolde temperaturer er dykfrysning i flydende nitrogen den hurtigste kendte frysemetode til at producere individuelt dybfrosne fødevarer. Nitrogen spiller også en central rolle for at reducere fordærv, misfarvning og afsmag, da det styrker detailpakning.

Kemikalier

Når nitrogen anvendes som trykgas, kan det hjælpe med at drive væsker gennem rørledninger. Det bruges også til at beskytte oxygenfølsomme materialer mod luft og til at fjerne flygtige organiske kemikalier fra processtrømme.

Energi

Som inert industrigas anvendes nitrogen som et blokeringsmiddel til at adskille følsomme produkter og processer fra luft. Det anvendes også som rensemiddel i rør og udstyr for at forhindre forurening.

Sundhedspleje

Nitrogen bruges som kryogen til at fryse og bevare blod, væv og andre biologiske prøver og til at fryse og ødelægge sygt væv i kryokirurgi og dermatologi. Det bruges også til at drive medicinsk udstyr.

Olie og gas

I olie- og naturgasindustrien udnyttes nitrogen til at øge reservoirreserver og nedbryde kulbrinte-bærende formationer, så produktionen af olie og gas øges, og til at forbedre driftseffektiviteten.

Medicin og bioteknologi

Gasformigt nitrogen er almindeligt anvendt til rensning, trykoverførsel, blanding og blokering, og det kan beskytte en proces mod fugtindtrængen, oxidering, nedbrydning og forurening. Kryogent flydende nitrogen anvendes til at styre temperaturen i reaktorkølingsapplikationer og til at konservere biologiske prøver.

Raffinering

Nitrogen er en industrigas, der anvendes til at isolere lagertanke og tømme rørledninger, og gassen kan også fjerne flygtige organiske forbindelser fra kemiske processtrømme og spildevand og reducere emissioner af flygtige organiske forbindelser.

Andre industrier, der anvender denne gas.

Elektronik 
Glas 
Laboratorier

FORSYNING AF FLYDENDE NITROGEN OG KOMPRIMERET NITROGEN (N2): TANKE, KRYOBEHOLDERE FLASKER OG BATTERIER.

Flasker, batterier og kryobeholdere

Til mindre, mere specialiserede applikationer tilbyder vi nitrogen i flasker, batterier samt flydende i kryobeholdere i forskellige størrelser.

Levering i bulk

Gennem vores leveringssystemer til bulk tilbyder et komplet sortiment af renheder og tankstørrelser, der kan dække dine leveringsbehov for flydende nitrogen.

On-Site produktion

Hvis du har brug for meget store mængder flydende nitrogen eller nitrogengas med høj renhed, er vores lokale kryogene luftsepareringsanlæg en aktiv forsyningskilde for dig. Nippon Gases nitrogenanlæg tilbyder en vifte af produktrenhedsgrader, 90 % og højere, i mange forskellige volumener. Vores anlæg er effektive, pålidelige og økonomiske ved alle ønskede tryk og renhedsgrader.

Hvad er det rigtige for dig?

Nippon Gases kan levere gasser til de fleste formål – sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.