Oxygen

KØB FLYDENDE OXYGEN ELLER KOMPRIMERET OXYGEN (O2)

Vi tilbyder komprimeret oxygen og flydende oxygen (O2) i forskellige renhedsgrader og koncentrationer. Se nedenstående skema, og hent sikkerhedsdatabladene for at få mere information om flydende oxygen og komprimeret oxygen fra Nippon Gases.

PRODUKTNAVN KONCENTRATION SIKKERHEDSDATABLAD
Komprimeret oxygen (O2) > 99,0% Komprimeret oxygen
Flydende oxygen (O2) > 99,0% Flydende oxygen

Hos Nippon Gases udvikler vi de rette kvaliteter til de rette applikationer. Ring til os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed

ANVENDELSER AF OXYGEN EFTER BRANCHE

Svejsning og metalbearbejdning

Oxygen anvendes til gassvejsning, gasskæring til laser, lodning og til brændprocesser. Oxygen anvendes også i beskyttelsesgasser.

Kemikalier

I sin reneste form bruges oxygen i mange vigtige kemikalier såsom ethylenoxid og titandioxid. Det bruges også til at øge produktionskapaciteten for oxideringsprocesser.

Energi

Når Oxygen bruges i stedet for luft, kan det øge ydelsen og kapitaleffektiviteten i mange industrier og muliggøre CO2-opsamlingsprocesser. Det bruges ofte i kedler og procesvarmeanlæg, industrielle fermentorer og forgasningsprocesser for at forbedre produktiviteten.

Glas

Oxygen er en industrigas, der kan forbedre produktiviteten, og det bruges til at øge forbrændingen i glasovne og reducere NOx-emissioner.

Sundhedspleje

Vi har i mange år leveret oxygen i henhold til den europæiske farmakopé samt bulkopbevaringsudstyr til medicinske enheder, der hyppigt anvendes til at hjælpe i behandlingen og forebyggelsen af hypoxæmi og hypoxi.

Metalproduktion

Som industrigas bruges oxygen til at erstatte eller berige luft og øger i sidste ende forbrændingseffektiviteten i både jernholdig og ikke-jernholdig metalproduktion.

Medicin og bioteknologi

Oxygen er kritisk for cellevækstapplikationer og bruges i fermentorer og bioreaktorer.

Papirmasse og papir

Som industrigas kan oxygen hjælpe dig med at overholde strenge miljøkrav ved brug i forbindelse med aflignificering, oxidativ udvinding og behandling af spildevand.

Raffinering

Oxygen er meget anvendt i raffinaderier til at øge kapaciteten i anlæg til katalytisk krakning og svovlgenvindingsenheder og til at forbedre spildevandsrensning.

Vand- og spildevandsbehandling

Når oxygen bruges som en industrigas, kan det supplere eller endog erstatte luften i luftningsbassinet for at maksimere behandlingskapaciteten, minimere VOC-emissioner, reducere lugt og skum og øge fleksibiliteten. Det anvendes også som fødegas for at generere ozon til vanddesinfektion.

Andre industrier der anvender oxygen:

Dykning 
Elektronik
Fødevarer og drikkevarer 
Laboratorier

FORSYNING AF FLYDENDE OXYGEN OG komprimeret OXYGEN (O2): TANKE, KRYOBEHOLDERE FLASKER OG BATTERIER.

Flasker, batterier og kryobeholdere

Til mindre, mere specialiserede applikationer tilbyder vi oxygen i flasker, batterier samt flydende i kryobeholdere i forskellige størrelser.

Levering i bulk og mikrobulk

Vores leveringssystemer til bulk oxygen tilbyder et komplet sortiment af renheder og tankstørrelser, der kan dække dine oxygenleveringsbehov.

On-Site produktion

Vores kryogene luftsepareringsanlæg producerer oxygen af høj renhed effektivt og sikkert hver dag, så vi kan levere en uafbrudt forsyning af oxygen til vores kunder. Til applikationer med lavere renhedsgrad kan vores anlæg producere en række renhedsgrader fra 90 % og højere i en bred vifte af volumenkapacitet.

Ikke sikker på, hvad der er rigtigt for dig?

Nippon Gases kan levere gasser til de fleste formål – sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.