Specialgasser

SPECIALGASSER

Specialgasser - skræddersyet til kundens behov

Nippon Gases har i Skandinavien mere end 40 års erfaring inden for produktion af specialgasblandinger. Produktionen startede på Hydro Rjukan, Norge, hvor luftgasser og hydrogen var biprodukter fra produktionen af ammoniak. Produktionen dækker i dag så at sige alle typer af gasblandinger, såfremt de enkelte komponenter ikke danner uønskede kemiske reaktioner, eller mulighederne begrænses af andre fysiske egenskaber.

Specialgasser er en fællesbetegnelse for:

  • Højrene gasser
  • Andre rene gasser med specificeret renhed, f.eks. procesgasser
  • Gas- og væskeblandinger med og uden specificerede usikkerheder
  • Udstyr, som sikrer gaskvaliteten frem til brugsstedet

Vi tilbyder en totalpakke i forbindelse med levering af rene gasser.

Vores leveringsprogram omfatter højrene gasser af alle slags: inerte gasser, brandbare gasser, korrosive gasser samt ædelgasser. Det at have styr på urenhederne i gassen er afgørende for at opnå gode analyseresultater. Oxygen og fugt er to af de komponenter, der giver analytikerne størst hovedbrud, og det er vigtigt at kende niveauet af disse urenheder for at kunne tolke svarene korrekt.

Vi kan udvikle gasblandinger til specifikke kundeapplikationer.

Vores laboratorium på Rjukan er godkendt iht. DS/EN ISO/IEC 17025 som et kalibreringslaboratorium for produktion og analyse af naturgasblandinger.