Anvendelse af specialgas

Anvendelse af specialgas

En specialgasblanding består af en eller flere gasser, der er blandet i en restgas.
 
Specialgasblandinger bruges hovedsageligt inden for tre hovedområder:

 • Kalibreringsgasser og hjælpegasser til analytiske formål

 • Gasblanding til brug i industrielle processer 

 • Til diagnostisk brug 

I forbindelse med analytiske formål bruges gasblandinger til: 

 • Procesanalyse 

 • Miljø- og emissionsmålinger, f.eks. måling af biludstødningsgas

 • Spirituskontrol 

 • Hjælpegasser til gaskromatografi 

 • Analyse af fugtindhold i gasser 


Skræddersyede kundeløsninger
 

I individuelle tilfælde udvikler vi gasblandinger til specifikke kundeapplikationer. Vi har bl.a. i samarbejde med Statoil udviklet en kalibreringsgas til kalibrering af fugt i naturgas, AccuDewTM. Denne analyse er særdeles vigtig for at forhindre hydratdannelse i gasrørledninger. Andre anvendelsesområder

Inden for industrielle processer benyttes gasblandinger bl.a. til laserapplikationer og i lampeindustrien.
 
Inden for det medicinske fagfelt benyttes specialgasblandinger til:


 • Blodgasanalyse

 • Som diagnostika til målinger af lungediffusion 

 • Biologisk brug 

 • Klinisk brug 

Gasser til medicinske diagnoseformål produceres med IN VIVO kvalitetsstempel og renhedskrav i henhold til den Europæiske farmakopè. Enkelte gasblandinger indeholder også farmaceutiske virkestoffer.
 
Vores leveringsprogram omfatter også højrene gasser af alle slags, korrosive gasser samt ædelgas.