Høyrene gasser

Højrene gasser

Gasser med en renhed på 5,0 eller højere kalder vi for ULTRA, PLUS og ULTRA PLUS. Dette er såkaldte højrene gasser, og den maksimal koncentration af vigtige forureningskomponenter er angivet som for argon i tabellen nedenfor.

Eksempel argon:

ar Gaskvalitet H2O
Vol ppm
O2
VOL PPM
N2
VOL PPM
H2
Vol ppm
CO
Vol ppm
CO2
Vol ppm
HC
Vol ppm
5,0 Ultra < 3 < 2 < 5
5,5 Plus < 2 < 0,5 < 2 < 0,1 < 0,1
6,0 Ultra Plus < 0,5 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1