Kvalitet

Kvalitet

Vores laboratorium i Rjukan, Norge, er godkendt efter DS/EN ISO/IEC 17025 som et kalibreringslaboratorium for produktion og analyse af naturgasblandinger.

Vi har modtaget CAL 036 fra Norsk Akkreditering som en officiel anerkendelse af, at vi arbejder efter et dokumenteret kvalitetssystem og har kompetence til at producere og analysere naturgasblandinger med op til 13 komponenter.

Det er dokumenteret, at organisationen har de nødvendige ressourcer såsom personale, udstyr, lokaliteter, metoder og rutiner for at gennemføre specificerede tekniske opgaver. Disse krav opfyldes på følgende måde:

  • Medarbejdere, der arbejder i den akkrediterede del af virksomheden, har fået den nødvendige og dokumenteret oplæring i gennemførelsen af tekniske opgaver.
  • Alle parametre, som har indvirkning på kalibreringsresultatet, skal måles, og usikkerhed i måleresultatet skal oplyses.
  • Det skal anvendes udstyr (f.eks. vægte), som er kalibreret, om muligt af firmaer, som er akkrediteret til at stå for denne kalibrering.
  • Alle metoder og kritiske aktiviteter er validerede. Dette gælder også internt udviklede computerprogrammer.
  • Vi deltager i et internationalt samarbejde for sammenlignende analyseresultater. 

De fagmetoder, vi arbejder efter, er bl.a. beskrevet i følgende standarder:

  • DS/EN ISO 6142 Gasanalyse. Fremstilling af gasblandinger. Gravimetrisk metode.
  • DS/EN ISO 6143 Gasanalyse. Sammenligningsmetoder til bestemmelse og kontrol af kompositionen for blandingsgasser til kalibrering.
  • DS/EN ISO 6975:1997 Naturgas. Udvidet analyse. Gaskromatografisk metode. 

Gravimetrisk metode

Gravimetrisk metode er en generel metode til produktion af gasblandinger. De erfaringer, vi har gjort os, giver en større sikkerhed for korrekte produktionsresultater, også for andre gasblandinger.

For vores kunder er akkrediteringsbeviset en bekræftelse af, at Nippon Gases kan levere naturgasblandinger med en sammensætning, der dækker de fleste formål. De angivne usikkerheder er gyldige for alle mulige blandinger. Vores kunder får dermed dækket deres behov og opfylder krav fra myndighederne med kalibreringsgasser fra Nippon Gases som en akkrediteret leverandør.