Rene gasser

Rene gasser

Gasser, der ikke er en blanding af én eller flere gasser, går under betegnelsen rene gasser.

Hvilken gaskvalitet har du brug for?

For at vurdere, hvilken gaskvalitet der opfylder dit behov, bør du først tjekke, hvilke urenheder der er kritiske i forhold til dine analyser.

Afhængig af gasapplikationen kan kravet til gassets renhed variere fra 99,0 % til 99,9999 vol. %. Derudover kan der være krav om maksimale koncentrationer af typiske forureningskomponenter som f.eks. fugt, oxygen og hydrocarboner.

Gasrenhed angives normalt som f.eks. 2.0 eller 6.0. Systemet i denne angivelse er, at tallet før punktum angiver antallet af 9-taller i en procentangivelse, mens tallet efter kommaet angiver de sidste cifre.

Grad Produktnavn Renhed Urenheder
Vol % Vol % Vol ppm
2,0 99,0 1,0> 10000
4,0 99,99 0,01 100
5,0 Ultra 99,999 0,001 10
5,5 Plus 99,9995 0,0005 5
6,0 Ultra Plus 99,9999 0,0001 1